referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bernard
Piatok, 20. mája 2022
Náklady
Dátum pridania: 14.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ajven
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 629
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 
Podnik pri svojej činnosti prichádza do styku s inými subjektami rôzneho charakteru. S týmto okolím je prepojený pomocou vstupov a výstupov.
Každý podnik si kladie určité ciele. Veľmi dôležitú skupinu cieľov tvoria ekonomické ciele:
a) dosahovanie zisku – zisk sa často považuje za vrcholný cieľ podnikateľskej činnosti, pretože je podmienkou ďalšej existencie a rozvoja
b) zabezpečovanie finančnej stability a likvidity podniku – keď má podnik dostatok peňazí na úhradu svojich záväzkov, je schopný zabezpečiť ďalšiu činnosť
c) efektívnosť výrobnej a ostatnej činnosti – meria sa vzťahom medzi výstupmi a vstupmi. Podnik môže efektívnosť svojej činnosti zabezpečiť buď maximalizáciou výstupov alebo minimalizáciou vstupov alebo optimalizáciou vzťahu medzi vstupmi a výstupmi
Pri zabezpečovaní činnosti podniku a dosahovní vytýčených cieľov má revažná časť vstupov formu nákladov a prevažná časť výstupov formu výnosov. Rozdiel výnosov a nákladov za určité obdobie predstavuje HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK.

Náklady a výkony podniku

Náklady predstavujú spotrebu živej a zhmotnenej práce vyjadrenú v peniazoch. Napríklad: pekáreň nakúpi múku, soľ,.., ktoré sa stávajú v pekárni materiálom. Náklad, ktorý vznikne pri pečení, sa označuje spotreba materiálu. Za tento materiál musí pekáreň zaplatiť, tak sa zníži majetok podniku – znížia sa peňažné prostriedky.

Výkony predstavujú výsledok výrobnej, obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Sú to teda hodnoty, ktoré podnik vyprodukuje za určité obdobie a sú vyjadrené v peniazoch. Majú formu výrobkov, polotovarov, prác alebo služieb. Objem výkonov vyrobený vo výrobnom podniku za určeté obdobie sa označuje pojmom objem výroby. Je potrebné odlíšiť výkony od výnosov. Výkony sa stávajú výnosmi až vtedy, keď sa realizujú.

Charakteristika nákladov podniku

1. náklady z hľadiska podniku ako celku sa sledujú vo finančnom účtovníctve. Nákladmi sa tu rozumie každé zníženie majetku podniku vyjadrené v peniazoch. Patria sem náklady:
· pri ktorých je priama nadväznoť medzi znížením majetku a výkonom podniku (spotreba materiálu, mzdy,...)
· ktoré vznikajú nedodržaním stanovených predpisov alebo pôsobením mimoriadnych vplyvov (pokuty, penále, ...)
· ktoré sú súčasťou rozdeľovania hospodárskeho výsledku (náklady na reprezentáciu, ..)
· prostredníctvom ktorých sa presadzuje politika štátu (daň z príjmu, ..)
Ak chce podnik niečo vyrábať, musí si výrobu najskôr zabezpečiť technicky = technická príprava výroby.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.