referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Agregátny dopyt, agregátna ponuka
Dátum pridania: 14.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: joolio
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 698
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 

Rozlišujeme u nej časový faktor a to z dvoch hľadísk :
1. z dlhodobého hľadiska (agregátna ponuka je determinovaná potenciálnym produktom)
2. z krátkodobého hľadiska

K AS pristupujeme ako k agregátnej veličine , ktorá má dve zložky, a to spotrebu a úspory, potom môžeme napísať funkciu makroekonomickej ponuky:
Y=C(y)+S(y) podľa Keynesa
+ +
Y=C(i)+S(i) podľa Neoklasikov
- +
Medzi ekonómami je pomerná zhoda v tvare krivky AD , táto zhoda neexistuje v určení presného tvaru krivky AS v krátkom a dlhom období ako aj v samotnom vymedzení krátkeho a dlhého obdobia.

Klasicko - neoklasický model AS

Vychádza z pružných cien a miezd, čo zabezpečuje plné využitie výrobných zdrojov. V spoločnosti neexistujú nevyužité výrobné zdroje a nedobrovoľná nezamestnanosť. Ak sa zvýši dopyt po tovare, zvýšia sa ceny, to sa premietne do zvýšenia cien výrobných faktorov a rovnováha sa nastolí pri vyššej cenovej úrovni. Preto je krátke obdobie zanedbateľné. To vedie k situácii, že agregátna ponuka nezávisí od všeobecnej hladiny cien, a preto krivka AS je vertikálna. Z dlhodobého hľadiska je AS určená potenciálnym produktom, ekonomika funguje pri plnej zamestnanosti alebo pri potenciálnej výške produktu.Monetaristi

Tvrdia, že krátkodobá krivka AS je takmer strmá, hoci pravdepodobne nie vertikálna.Keynesov prístup k AS

Keynes vychádzal z tézy, že ceny a mzdy sú nepružné, takže už analyzovaná vertikálna krivka z klasickej ekonómie by mala byť nahradená horizontálnou alebo mierne rastúcou krivkou AS. Tvrdí, že krátke obdobie môže trvať roky, ba dokonca desaťročia. Zdôvodňuje, že k nepružnosti cien a miezd prispievajú:

- nepružnosti miezd smerom nadol bránia odbory
- rad cien reguluje štát
- veľké korporácie, ktoré majú tendenciu udržiavať ceny pomerne dlhú dobu na stabilnej úrovni


Neokeynesovský model

Predstavuje syntézu medzi keynesovským a klasickým určením AS. Vychádza z toho, že krivka AS je horizontálna, resp. mierne stúpajúca až po dosiahnutie potenciálneho produktu, potom má tvar vertikály. Podľa neokeynesovcov v relatívne krátkom období (1-2 roky), pri nízkej úrovni outputu budú firmy reagovať na vyšší dopyt zvýšením outputu, prípadne miernym zvýšením cien. V dlhom období ( 10 a viac rokov) prestávajú platiť pružné prvky nákladov a znova sa dojednávajú mzdy, nájomné, začínajú sa upravovať podľa vyšších cien.Makroekonomická rovnováha

Existujú v podstate dva prístupy k určovaniu krátkodobej makroekonomickej rovnováhy :

1. Prvý vychádza zo strany AD a jeho jednotlivých zložiek. Na základe toho vznikol multiplikačný prístup (dôchodkovo - výdavkový model) k určeniu krátkodobej rovnováhy. 2. Druhý prístup je prístup z pozície AD a AS, určovanie rovnováhy prienikom kriviek AS a AD. Pri tomto prístupe vznikajú odlišné názory u klasikov a Keynesovcov, podmienené ich rôznymi predstavami o krivke AS.

Multiplikačný prístup určenia krátkodobej rovnováhy (dôchodkovo–výdavkový model)

Východiskom multiplikačného prístupu sú prvé dva komponenty AD - spotreba a investície. Keď výdavky na spotrebu a investície budú rásť, output ako celok bude tiež rásť.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.