referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zina
Utorok, 21. mája 2024
Agregátny dopyt, agregátna ponuka
Dátum pridania: 14.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: joolio
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 698
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 

Celkový output v krátkom období je teda významne ovplyvnený vzájomným pôsobením spotreby a investícií. Model multiplikátora ďalej predpokladá, že ceny a mzdy sú nepružné, investície sú fixné a existujú nevyužité výrobné kapacity a nedobrovoľná nezamestnanosť.

Ekonomika je v rovnováhe bode, kde krivka C + I pretína priamku zvierajúcu 45° uhol. Na tejto úrovni sa želané spotrebné výdavky a želané investície presne rovnajú výške celkového produktu. Ak by bol vytvorený dôchodok väčší ako plánované výdavky na spotrebu a investície, vzniká tzv. DOPYTOVÁ MEDZERA.

Alternatívne znázornenie dôchodkovo–výdavkového modelu dostaneme z podmienok makroekonomickej rovnováhy. K rovnováhe dochádza vtedy keď sa makroekonomický dopyt rovná makroekonomickej ponuke.

Agregátny dopyt Y=C(y)+I(i,r) podľa Keynesa
+ -+
Agregátna ponuka Y=C(y)+S(y) podľa tejto teórie
+ +
Rovnováha C(y)+I(i,r) = C(y)+S(y)
Výsledok I(i,r) = S(y)

Grafické znázornenie


Pre zjednodušenie predpokladajme, že investície sú rovnaké (fixne) bez ohľadu na výšku dôchodku. Ak do grafu zakreslíme úsporovú funkciu, v priesečníku priamky investícií a úspor je bod makroekonomickej rovnováhy ( S=I ) a kolmica spustená na os x nám určuje rovnovážnu úroveň HDP

Určovanie outputu a krátkodobej rovnováhy interakciou AD a AS

Z poznatku, že makroekonomická rovnováha je daná interakciou AS a AD, vyplýva, že bod kde sa krivky AS a AD pretínajú, je bodom makroekonomickej rovnováhy. Národný produkt, cenová hladina a celková zamestnanosť sa ustália na úrovni odzrkadľujúcej celkové množstva, ktoré sú podniky ochotné predať kupujúcim ochotným kúpiť.
Medzi dvoma hlavnými prúdmi je spor o fungovaní trhov. Rozchádzajú sa v tom, ako rýchlo ceny výrobkov, služieb a výrobných činiteľov reagujú na zmeny dopytu a ponuky po nich a ako rýchlo sa vytvára na týchto troch trhoch rovnováha. Kľúčovým prvkom medzi rôznymi názormi je ich postoj ku krivke AS.


Názory na makroekonomickú rovnováhu

Klasicko – neoklasická analýza rovnováhy
Vysvetľuje rovnováhu na trhoch produktov a výrobných činiteľov za predpokladu pružných (flexibilných) cien. Ich zmeny automaticky odstraňujú nadbytočný dopyt alebo ponuku zvyšovaním alebo znižovaním ceny vstupu a výstupu.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.