referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Sobota, 16. januára 2021
Vstup do Európskej únie - hrozba alebo motivácia pre MaSP
Dátum pridania: 16.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lydian
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 189
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 17.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 28m 30s
Pomalé čítanie: 42m 45s
 

Rímske zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

2.1 Európske spoločenstvá a ich prepájanie
Urýchlenie hospodárskeho vývoja po druhej svetovej vojne viedlo nielen
ku kvantitatívnemu rozšíreniu medzinárodných vzťahov, najmä v zahraničnom obchode, ale formovala sa aj kvalitatívne nová podoba vzťahov označovaná ako integrácia. Integrácia – spájanie v medzinárodných ekonomických vzťahoch predstavuje rastúce vzájomné približovanie sa a prepájanie národných ekonomík s perspektívou vytvorenia väčšieho hospodárskeho celku.
Embargo západných krajín uvalené na obchod s krajinami komunistického bloku v strednej a východnej Európe urýchlil vznik Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP) v roku 1949. Združovala krajiny, ktoré začali budovať nový hospodársky systém založený na socialistických princípoch spoločného vlastníctva výrobných prostriedkov a centrálneho plánovitého regulovania.
Okrem východoeurópskeho integračného zoskupenia RVHP sa aj v západnej Európe rozvíja najskôr odvetvová integrácia. V roku 1951 bola na konferencii v Paríži uzatvorená zmluva medzi šiestimi krajinami – Francúzskom, SRN, Talianskom, Holandskom, Belgickom a Luxemburskom – o vytvorení Európskeho združenia uhlia a ocele (EZUO), známeho aj ako montánna únia, s platnosťou od júla 1952. Nasledujúce roky sa viedli zložité rokovania zamerané na rozšírenie integračných procesov zahŕňajúcich celé národné hospodárstva. Výsledkom bolo podpísanie Zmluvy o vytvorení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) v marci 1957, ktorá nadobudla platnosť 1. 1. 1958. Zároveň boli podpísané dohody o vytvorení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM). Tieto zmluvy sú známe ako Rímske zmluvy. V roku 1967 sa zlúčili výkonné orgány všetkých troch združení a označovali sa odvtedy ako Európske spoločenstvá, neskôr Európske spoločenstvo (ES). Vo Veľkej Británii a niektorých ďalších krajinách nesúhlasili o spoločenstvom, a tak v roku 1959 podpísali jej zástupcovia spolu
so zástupcami ďalších krajín – – Dánska, Nórska, Portugalska, Rakúska, Švajčiarska (vrátane Lichtenštajnska) a Švédska – tzv. Štokholmskú konvenciu o vzniku Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) s platnosťou od mája 1960. Hlavný cieľ spočíval v odstraňovaní prekážok voľného pohybu tovarov a služieb, bez ambícií užšieho prepájania národných ekonomík.
V roku 1969 v Haagu rozhodla konferencia najvyšších predstaviteľov ES o prijatí ďalších troch krajín – Veľkej Británie, Írska a Dánska – ktoré sa v roku 1973 stali plnoprávnymi členmi ES (nórski občania v referende odmietli vstup do ES). Vo februári 1992 v holandskom meste Maastricht bola podpísaná tzv. Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii. Platnosť nadobudla
1. 11.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.