referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Informácie v práci manažéra
Dátum pridania: 18.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: katonča
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 207
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 15m 30s
Pomalé čítanie: 23m 15s
 
OBSAH
Význam informácií 2
Podstata informácie 3
Hodnota informácie 4
Zdroje informácií 5
Informačné potreby manažéra 6
Manažérsky informačný systém 6
Meranie a spracovanie 7
Trendy v podnikových informačných systémoch 8
Informačné pasce manažéra 9
Požitá literatúra 10

VÝZNAM INFORMÁCIÍ V PRÁCI MANAŽÉRA
Význam informácií
Tak ako je pre život ľudského organizmu dôležitá krv, tak sú pre existenciu podniku dôležité informácie. Umožňujú jednotlivým organizačným zložkám vykonávať svoje funkcie, navzájom koor-dinovať svoje činnosti a efektívne reagovať na zmeny vonkajšieho prostredia. Informácie sa preto stávajú dôležitou podmienkou toho, aby manažéri mohli v daných podmienkach prijímať optimálne rozhodnutia.

Informácie plnia v riadiacom procese viaceré funkcie:
 Sú podmienkou poznania existujúceho stavu riadeného systému,
 Sú prostriedkom na tvorbu plánov a príkazov,
 Sú surovinou na kontrolu a operatívne riadenie,
 Sú zdrojom zvyšovania poznatkov o spoločnosti a okolí,
 Sú zdrojom zvyšovania vedomostí,
 Sú nástrojom organizácie a koordinácie činnosti riadeného kolektívu,
 Sú predmetom komunikácie v systéme.

Väčšina organizácií je schopná vyprodukovať nepreberné množstvo informácií. I napriek tomu sa mnoho manažérov sťažuje, že nemá dostatok informácií pre svoje každodenné rozhodovanie. Zväč-ša ide o sťažnosti typu:
- existuje priveľa zlých informácií, a nie je dostatok správnych informácií,
- informácie sú príliš rozptýlené a je ťažké získať odpoveď na jednoduché otázky,
- dôležité informácie sú často utajované podriadenými alebo manažérmi v iných funkčných oblas-tiach,
- dôležité informácie prichádzajú niekedy neskoro.

Ideálny stav by nastal vtedy, keby mohol definovať všetky typy informácií, ktoré potrebuje, a informačný systém by mu ich poskytol. V reálnom živote sa to však nestáva a manažér obyčajne vyu-žíva akúkoľvek dostupnú informáciu, z akéhokoľvek zdroja.

Manažér nebude nikdy schopný získať všetky informácie, ktoré by mal mať. Väčšina rozhod-nutí je založená na neúplných informáciách- buď preto, že informácie nie sú dostupné, alebo by ich získanie stálo veľa času a peňazí.
Peter Drucker

Určujúcim faktorom potreby informácií je hierarchická úroveň riadenia, na ktorej manažér pôsobí:
Manažéri na najvyšších stupňoch riadenia potrebujú informácie charakterizujúce organizáciu ako celok a informácie o trhovom prostredí.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.