Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomika - Ponuka

Ekonomika - Ponuka

Ponuka
- predstavuje schopnosť a ochotu predávajúcich predať určité množstvo za určitú cenu.
- vyjadruje vzťah medzi dvoma veličinami, cenou a ponúkaným množstvom.

Krivka ponuky
- vyjadruje grafické znázornenie vzťahu medzi cenou a ponúkaným množstvom.
- charakterizuje správanie predávajúcich.
- ma rastúci charakter, je vpravo nahor súpajúca.
- ukazuje, aké množstvo tovaru sú predavajúci ochotní na trhu predávať pri rôznych cenách.

Zákon rastúcej ponuky
- zvýšenie ceny tovaru spôsobí zvýšenie ponúkaného množstva.
- zníženie ceny tovaru spôsobí zníženie ponúkaného množstva.

Výšku ponuky vyrábaného a predávaného tovaru ovplyvňujú napr. :
- ceny nakupovaných výrobných faktorov
- ceny alternatívnych vyrobkov
- počet výrobcov na trhu
- cena nových výrobných technológií a i.

Podľa počtu predávajúcich rozlišujeme:
- individuálnu ponuku
- čiastkovú ponuku
- agregátnu ponuku

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk