referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Znalecký posudok a kúpna zmluva
Dátum pridania: 25.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: commander
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 429
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Po konečnom rozhodnutí podnikateľa pre kúpu nehnuteľnosti si nechá stanoviť úradnú cenu nehnuteľnosti znaleckým posudkom. Vypracuje ho znalec z odboru stavebníctva, odvetvia oceňovania nehnuteľností. Kupujúci vypíše objednávku a k nej priloží:
- výpis z katastra nehnuteľností
- kópiu katastrálnej mapy
- vysporiadanie pozemku (vlastný, v prenájme, v dočasnom užívaní)
- situácia nehnuteľnosti
- projektová dokumentácia
Prvou úlohou znalca je osobná prehliadka nehnuteľnosti a potom posúdenie technického stavu, určenie stupňa opotrebenia a výpočet predajnej ceny. Znalec bodovo ohodnotí všetky časti nehnuteľnosti, ak je to stavba :
- základy
- obvodové steny
- stropy
- krytinu
- klampiarske konštrukcie
- vonkajšie a vnútorné obťahy
Rovnako ohodnotí vonkajšie zariadenia (ploty, studne, prípojky, porasty). Zhodnotí ich stupeň opotrebenia a v rekapitulácií znaleckého posudku vypočíta zistenú cenu. Poslednou časťou posudku je doložka – v nej znalec overuje svoju kvalifikáciu. Listy posudku aj s prílohami sú úradne previazané a opečiatkované proti falšovaniu. Konečná cena nehnuteľnosti sa zapisuje do kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva

Pri predaji nehnuteľnosti sa vyhotovuje písomne podľa paragrafu 588 obč. z. V úvodnej časti zmluvy sú základné údaje predávajúceho a kupujúceho. Musí sa uviesť :
- dátum narodenia
- rodné číslo
- trvalé bydlisko
- štátna príslušnosť

I. predávajúci prehladuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti v katastri, parcely, číslo, list vlastníctva číslo, súpisné číslo
II. prehlásenie, že nehnuteľnosť predáva vysporiadaným pozemkom
III. hodnota nehnuteľnosti zo znaleckého posudku a spôsob vyrovnania
IV. predávajúci prehlasuje, že nehnuteľnosť neťažia žiadne ťarchy ani bremená (pôžičky a nie je predmetom sporu), kupujúci prehlasuje, že si nehnuteľnosť osobne prehliadol a kupuje ju v takom stave v akom sa nachádza
V. obe strany prehlásia, že nehnuteľnosť je predmetom prevodu v katastri
VI. kupujúci podá návrh na vklad zápisu do katastra
VII. dohoda o tom kto zaplatí prevod nehnuteľnosti
VIII. prehlásenie oboch, že zmluvu podpisujú bez náznaku tiesne

Dôležitou marketingovou zásadou je udržiavanie Bežných zásob podnikaťeľa vo firme.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.