referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ingrida
Sobota, 8. mája 2021
Doplnková národné priame platby na VDJ na Slovensku v roku 2008
Dátum pridania: 26.01.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 323
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 6.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 10s
Pomalé čítanie: 16m 45s
 
Téma : Doplnkové národné priame platby na VDJ na Slovensku v roku 2008

Právny predpis : Nariadenie vlády SR č. 266/2007 zo 6. júna 2007.
Nariadenie vlády SR č. 37/2008 zo 16 januára 2008 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky.

Vysvetlivka : VDJ ( Veľké dobytčie jednotky )
Nariadenie upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej platby na veľké dobytčie jednotky.
Žiadosť o platbu na veľké dobytčie jednotky ( VDJ ) môže podať osoba vykonávajúca poľnohospodársku činnosť. Na území SR.

Platba na veľké dobytčie jednotky sa poskytuje na počet veľkých dobytčích jednotiek vypočítaných podľa prílohy 1 a zaokrúhlených na jedno desatinné miesto.
Príloha č. Výpočet veľkých dobytčích jednotiek podľa nariadenia vlády č. 266/2007 Z. z

Kategória jednotka na určenie koeficientu na prepočet stavu kateg. na VDJ

Teľatá do 6 mesiacov počet zvierat v ks x 0,20
HD od 6 mesiacov do 24 počet zvierat v ks x 0,60
Býky, voly, jalovice nad 24 mes. počet zvierat v ks x 1,00
Dojčiace kravy nad 24 mesiacov počet zvierat v ks x 1,00
Ovce a kozy nad 12 mesiacov počet zvierat v ks x 0,15 stav viazania
Počet zvierat v ks x 0,15 stav odviazania

Individuálne referenčné
Množstvo mlieka tona x 0,1998

Vysvetlivka : počet VDJ sa vypočíta ako súčin stavu kategórie v jednotkách a koeficientu na prepočet stavu kategórie na VDJ
PPA ( Pôdohospodárska platobná agentúra )
Do veľkých dobytčích jednotiek patria :
A, teľatá do 6 mesiacov na základe stavov zvierat k 31.3.2007
B, Hovädzí dobytok (HD) od 6 do 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31.3.2007
C, Býky voly jalovice nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31.3.2007
D, dojčiace kravy nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 15.aprílu príslušného kalendárneho roka.
E, ovce a kozy nad 12 mesiacov na základe stavu zvierat k :
1, 31.marcu 2007
2, 15.aprílu príslušného kalendárneho roka
F, individuálne referenčné množstvo mlieka – individuálna kvóta k 31.3.2007
Platba na VDJ sa poskytne najmenej na jednu veľkú dobytčiu jednotku
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Metodický pokyn MP SR č. 1610/2008-350 k nariadeniu vlády SR č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky. , Nariadenie vlády č. 266/2007 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky , Nariadenie vlády č. 37/2008 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 266/2007
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.