referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bonifác
Piatok, 14. mája 2021
Systém a podmienky poskytovania príspevku na LFA
Dátum pridania: 26.01.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 276
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
Téma : Systém a podmienky poskytovania príspevku na LFA – znevýhodnené oblasti na Slovensku v roku 2008.

Právny predpis : Nariadenie vlády č. 213/2007 z 18. apríla 2007 o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach.

Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 – Os2 Platby na znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach platby v ostatných znevýhodnených oblastiach.

OS 2 ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY
• Opatrenie Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach
• Opatrenie Agroenvironmentálne platby
• Opatrenie Platby za životné podmienky zvierat
• Opatrenie Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
• Opatrenie Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda
• Opatrenie Lesnícko-environmentálne platby
• Opatrenie Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

Toto nariadenie vlády ba vykonanie osobitných predpisov určuje :
A, znevýhodnené oblasti
B, podmienky poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach
( vyrovnávací príspevok )
1, do horských oblastí – oblasť typu H
2, do ostatné menej priaznivé oblasti – oblasť typu O
3, oblasť zo špecifickými obmedzeniami – oblasť typu S
-pôdne bloky sa zaraďujú podľa oblasti typu s prevažujúcou výmerou, ktorá patrí do katastrálneho územia obce.
Žiadosť o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku môže podať osoba ( žiadateľ ) , ktorá :

1, vykonáva poľnohospodársku činnosť na ploche minimálne 1 ha poľnohospodárskej pôdy, v znevýhodnenej oblasti vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blkov, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvisiace diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,30 ha obhospodarovanej pôdy jedným žiadateľom.
2, dodržiava na poľnohospodárskej pôde dobré poľnohospodárske environmentálne podmienky a podmienky krížového plnenia.
3, zaviaže sa čestným vyhlásením vykonávať poľnohospodársku činnosť v znevýhodnenej oblasti najmenej počas 5 rokov od prvej platby vyrovnávacieho príspevku, to neplatí, ak je poľnohospodársky podnik prevedený na iný subjekt.
Žiadateľ predkladá žiadosť o vyrovnávací príspevok ako súčasť jednotnej žiadosti spolu s Identifikačným listom Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Poznámka : žiadateľ predkladá Identifikačný list a žiadosť o vyrovnávací príspevok na predpísaných formulároch, ktoré určí Platobná agentúra.
Žiadateľ predkladá Identifikačný list a aj žiadosť o znevýhodnený príspevok na príslušnom Regionálnom pracovisku podľa miesta trvalého bydlisko, alebo pri PO podľa sídla podnikania spoločnosti.
Žiadosť o vyrovnávací príspevok musí byť doručený agentúre do 15. Mája príslušného kalendárneho roka každoročne počas trvania záväzku.

Prílohou k žiadosti o vyrovnávací príspevok je :
A, zoznam dielov pôdnych blokov, ktoré sú zaradené do znevýhodnených oblastí s uvedením druhu pozemku a výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy.
B, grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy
C, čestné prehlásenie, ktoré predkladá žiadateľ pri prvej žiadosti o vyrovnávací príspevok.
Agentúra zníži sumu vyrovnávacieho príspevku ak :
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Nariadenie vlády č. 213/2007 z 18. apríla 2007 o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach., Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 – Os2 Platby na znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach platby v ostatných znevýhodnených oblastiach.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.