referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ingrida
Sobota, 8. mája 2021
Marxizmus - Klasické ekonomické teórie
Dátum pridania: 30.01.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: politologianitra
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 422
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 18m 0s
Pomalé čítanie: 27m 0s
 
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
FILOZOFICKÁ FAKULTA
KATEDRA POLITOLÓGIE A EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ


SEMINÁRNA PRÁCA: DEJINY EKONOMICKÝCH TEÓRIÍ 

KLASICKÁ ŠKOLA vs. MARXISITCKÁ ŠKOLA

Vyučujúci: Mgr. Tibor Szentandrasy
Autor: R. Tanoczky
Predmet: Dejiny ekonomických teórií
Odbor: Politológia
Rok štúdia: 2008/2009
Ročník: Druhý


NITRA 2008

Úvod

V historickom kontexte rozoznávame niekoľko etáp vývoja ekonomického myslenia. Možno hovoriť o predklasickom ekonomickom myslení, klasickej škole, marxistickej škole, keynesovskej škole a súčasnom ekonomickom myslení.
Ako predmet mojej seminárnej práce som si zvolil Klasickú a Marxistickú školu. V práci sa budem venovať ich charakteristike a v závere porovnám tieto dve školy.


1 Klasická škola

Klasická škola datuje svoje trvanie od 18. do 19. storočia. Hlavnými predstaviteľmi klasickej školy sú Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill, Jean Baptiste Say.1
Podľa mnohých zdrojov je to prvá moderná ekonomická teória, ktorá vznikla v dobe, keď v ekonomickej oblasti dominoval merkantilizmus2. Ten už nevyhovoval vtedajším hospodárskym a spoločenským zmenám. Život ľudí začínali výrazne meniť nové technologické objavy.
Politickou filozofiou klasickej ekonómie bol klasický liberalizmus vychádzajúci z myšlienky, že spoločnosť a ekonomika sú prirodzeným poriadkom. Tiež ho preferovala pres štátnou reguláciou. Klasici sa snažili o ekonomický systém založený na slobodnej trhovej konkurencii a slobode obchodu. Obdobie klasickej ekonomickej školy možno vymedziť nasledujúcim spôsobom:
začína sa vydaním Bohatstva národov od Adama Smitha v roku 1776,
končí v roku 1871, ktorý je považovaný za počiatok takzvanej marginalistickej revolúcie3.
Klasická ekonómia preniesla pozornosť z oblasti medzinárodného obchodu do oblasti materiálnej výroby, čiže sa sústredila na výrobu a prácu.

Predmetom skúmania klasickej politickej ekonómie bol predovšetkým vznik a rozdeľovanie národného bohatstva. Veľký dôraz bol pri tom kladený na problematiku hospodárskeho rastu. Klasickí ekonómovia skúmali hlavne rolu veľkých spoločenských tried – kapitalistov, roľníkov a vlastníkov pozemkov. Hlavnou postavou klasickej ekonómie bol kapitalista, ktorý bol tvorcom mzdového fondu, teda investoval a podnecoval ekonomický rast.
Klasická politická ekonómia znamenala konštituovanie ekonómie ako vedy. Charakteristickým znakom ekonomickej vedy je využívanie metód abstrakcie. Charakteristika klasickej ekonómie:
bohatstvo tvorili statky
zdrojom bohatstva bola výroba
prístup k hospodárstvu bol liberalizmus
základ obchodu tvorila doktrína slobodného obchodu
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Dejiny ekonomického myslenia, Zvyškový marxizmus, Marxizmus, Táncošová, Judita a kol.: Ekonómia (Všeobecná ekonomická teória), Bratislava, IURA EDITION, 2002. 55 s., ISBN 80-88715-45-8
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.