Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Typy nezamestnanosti

Typy nezamestnanosti

- rozdelenie nezamestnanosti podľa príčin:
1. frikčná - dočasná nezamestnanosť spôsobená zmenami životného cyklu človeka
2. štrukturálna - vzniká vplyvom technického rozvoja, zmenou pracovných príležitosti v regiónoch
3. cyklická - spôsobená celkovou nerovnováhou ekonomického poklesu (klesá výroba, HDP, počet pracovných miest...)

Inflácia
-je ekonomický jav, ktorý znamená znehodnotenie meny, čo sa prejavuje rastom cenovej hladiny, trvalo sa znižuje kúpna sila peňazí

Miera inflácie = ISCt - ISCt - 1
ISCt-1 ISC(index spotrebiteľských cien)

ISC- je vážený aritmetický priemer cien tovarov a služieb, nachádzajúcich sa v spotrebnom koši

Spotrebný kôš obsahuje 712 tovarov a služieb, ktoré spotrebitelia obvykle nakupujú podľa roka (oblečenie, potraviny, energia, nábytok...)

Formy inflácie
1. mierna - tempo rastu cien je od 1-9%; je prijateľná
2. cválajúca - tempo rastu cien je od 10-999%; peniaze strácajú svoju hodnotu, spôsobuje ťažkosti v peňažnom obehu, znižujú sa úspory, zvyšuje sa spotreba
3. hyperinflácia - viac ako 1000%; taká situácia nastáva vo vojnách, čo znamená chaos v peňažnom obehu; hospodárstvo postupne prechádza na naturálny spôsob obchodovania

Vplyv inflácie na ekonomiku
1. inflácia postihuje skupiny so stálymi príjmami (štátni zamestnanci, dôchodcovia)
2. inflácia znehodnocuje úvery a sklady

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk