referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Piatok, 25. júna 2021
Systém priamych platieb pre poľnohospodárov na Slovensku v roku 2008 - 1 časť
Dátum pridania: 10.02.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 533
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 4.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 40s
Pomalé čítanie: 11m 30s
 

Téma: Systém priamych platieb pre poľnohospodárov na Slovensku v roku 2008

Právna úprava: Nariadenie vlády SR z 31.1.2007 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu

Poskytnutie platby: Jednotná platba na plochu sa poskytne na výmeru obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov.

Oprávnený žiadateľ: Žiadosť o jednotnú platbu na plochu „žiadosť“ môže podať osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť na území SR ďalej len „žiadateľ“ a obhospodaruje poľnohospodársku pôdu.

Jednotná platba na plochu s poskytne žiadateľovi, ak poľnohospodárska pôda:
- Bola obhospodarovaná k 30. júnu 2003
- Dosahuje výmeru najmenej 1 hektár ( táto výmera predstavuje viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,30 ha obhospodarovanej pôdy jedným žiadateľom )
- Má viditeľne označené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená
- Je udržiavaná v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami

Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s identifikačným listom Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 15. mája kalendárneho roka.
Poznámka: Žiadateľ predkladá žiadosť na príslušné Regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúre podľa miesta trvalého pobytu ( popr. pre PO podľa miesta sídla spoločnosti )

V rámci Slovenska má Pôdohospodárska platobná agentúra 18 Regionálnych pracovísk, ktoré sídlia v týchto slovenských mestách ( Bratislava, Trnava, Dunajská Streda, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Trenčín, Zvolen, Rimavská Sobota, Lučenec, Žilina, Dolný Kubín, Košice, Michalovce, Trebišov, Prešov, Poprad )
Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s Identifikačným listom Pôdohospodárskej platobnej agentúre na základe výzvy a na predpísaných tlačivách určených agentúrou.

Identifikačný list žiadateľa obsahuje:
a. meno priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu – ak ide o fyzickú osobu
b. obchodné meno, sídlo, IČO – ak ide o právnickú osobu
c. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo inej obdobnej evidencie nie starší ako 60 dní, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu
d. číslo účtu v banke ( zmluva o bankovom účte )
e. zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik

Prílohou k žiadosti sú:
a. grafická príloha, v ktorej žiadateľ vyznačí poľnohospodársku pôdu a jej využitie
b. zoznam všetkých poľnohospodárskych pozemkov žiadateľa a ich využitie
Poznámka: Ak sa žiadateľ nachádza v systéme IACS a mal podanú žiadosť o priame platby v roku 2008 na Regionálnom pracovisku Platobnej agentúry, budú mu všetky podklady automaticky vytlačené. / Identifikačný list žiadateľa, Jednotná žiadosť, zoznam poľnohospodárskych pozemkov, grafické prílohy /

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Nariadenie vlády č. 81/2007 z 31. Januára 2007 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu , Metodický pokyn Ministerstva Pôdohospodárstva SR č. 1897/2008-350 k nariadeniu vlády SR č. 81/2007 Z. z. o podmienkach podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu v platnom znení
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.