referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cecília
Piatok, 22. novembra 2019
Štátne sociálne dávky od 1.9.2008
Dátum pridania: 17.02.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 710
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 3.02 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 
Neposkytuje sa :

Ani jednému rodičovi, ak jeden z nich má nárok na materské ( alebo obdobnú dávku v cudzine )
– ak sa riadna starostlivosť o dieťa zabezpečuje v školskom zariadení, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení a ktorému boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu, alebo z výnosu dane z príjmov.

Poskytovateľ :
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu ( u cudzincov ) oprávnenej osoby.

Typ dávky :

štátna sociálna dávka opakovaná
Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa v mesiaci, za ktorý tento príspevok patril.


6, prídavok na dieťa :

Právny predpis :
Zákon č. 600/2003n Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov z. č. 532/2007 Z. z.

Oprávnená osoba :
a, rodič nezaopatreného dieťaťa
b, osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu

c., plnoleté nezaopatrené dieťa :
–ak nemá rodičov
–ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov, ktoré uzavrelo manželstvo alebo ktorého manželstvo zaniklo

Podmienky nároku :
a., starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa
b., trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) oprávnenej osoby na území SR
c., trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) nezaopatreného dieťaťa na území SR

Nárok nevzniká ak :

- sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení a dôvodom takejto starostlivosti je výkon ústavnej výchovy, alebo výkon ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
- Oprávnená osoba nie je verejne alebo dobrovoľne zdravotne poistená v SR

Výška prídavku : 540,- Sk 17,93 €

Poskytovateľ :
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu ( u cudzincov ) oprávnenej osoby
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.