referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Pondelok, 24. februára 2020
Systém agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008 - 1.časť
Dátum pridania: 17.02.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 108
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 6.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 0s
Pomalé čítanie: 16m 30s
 
E, zatrávnenie ornej pôdy
F, ochrana vybraných biotopov trávnych porastov
G, ochrana biotopov vybraných druhov vtákov
H, chov a udržanie ohrozených druhov vtákov

1, Pod opatrenia podľa označenia A až G, možno vykonávať na poľnohospodársky využívanej pôde vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov.

2, Integrovanú produkciu vo vinohradoch, v ovocných sadoch a v zeleninárstve možno vykonávať len vo vinohradoch, a v ovocných sadoch na výmere najmenej 0,50 ha.

3, Ochrana proti erózii na ornej pôde možno vykonať na dieloch pôdnych blokov, ktorých priemerná svahovitosť je 3º, a viac a to dodržaním stabilizačného osevného postupu, alebo vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou viac ako 30 ha.

4, Ochrana proti erózii vo vinohradoch a v ovocných sadoch možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktorých priemerná svahovitosť je 3 stupne a viac.

5, Zatrávnenie ornej pôdy možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktoré sa nachádzajú nad 50 % výmery v zraniteľných oblastiach alebo v znevýhodnených oblastiach alebo majú priemernú svahovitosť viac ako 7 stupňov.

6, Ochranu vybraných biotopov trávnych porastov možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov vedených ako
a, teplomilné a suchomilné trvalé trávne porasty
b, mezofilné trvalé trávne porasty
c, horské lúky na kosenie
d, vlhkomilné porasty nižších polôh
e, nížinné aluviálne lúky
f, vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky
g, vysokohorské trávne porasty

7, Ochranu biotopov vybraných druhov vtákov možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktoré sa nachádzajú v chránenom vtáčom území, vyhlásenom na účel zabezpečovania priaznivého stavu biotopov vtákov :

a, haja tmavá, haja červená, orol kráľovský, sokol rároh, sokol červenonohý
b, drop fúzatý
c, chrapkáč poľný, jarabica poľná, prepelica poľná, ľabtauška poľná, kalužiak červenonohý, brehár čiernochvostý, pŕhľaviar červenkastý, škovránok poľný, strnádka lúčna, ľabtuška lúčna.

8, Pod opatrenie podľa písm. D) bodu 1 alebo 2, je povinne kombinovateľné s pod opatreným uvedeným písm. G) na ornej pôde alebo písm. C) na ornej pôde, alebo v písm. A) na ornej pôde. Pod opatrenie uvedené v písm. G) je možné kombinovať podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia ( tabuľka kombinovateľnosti ) len na celej užívanej ploche jedného druhu pozemku.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Nariadenie vlády SR č. 499/2008 z 26.novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka, Nariadenie vlády SR č. 160/2008 zo 16. apríla 2008 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb , Nariadenie vlády SR č. 386/2008 z 1.októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 160/2008 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb, Metodický pokyn MP SR č. 2098/2008-920 k nariadeniu vlády SR č. 160/2008 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.