referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Utorok, 25. februára 2020
Systém agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008 - 1.časť
Dátum pridania: 17.02.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 108
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 6.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 0s
Pomalé čítanie: 16m 30s
 
9, Pod opatrenie podľa písm. H ) možno vykonávať pri týchto plemenách jednotlivých druhov hospodárskych zvierat :

a, hovädzí dobytok ( slovenský pinzgauský dobytok
b, ovce ( valaška pôvodná )
c, kozy ( biela krátkosrstá koza )
d, kone ( slovenský teplokrvník, Hucul, Furioso, Nonius, slovenský športový pony, Lipican, Shagya-arab, Norik muránskeho typu
e, hydina
1, sliepka ( oravka, Plymutka, Rodajlenka, Hampshirka, Vlaška, Sussexka
2, husi ( slovenská biela hus, suchovská hus )

10, Jednotlivé opatrenia možno vykonávať len na celej užívanej ploche jedného druhu pozemku a kombinovať na tej istej ploche podľa prílohy č. 1 ( tabuľka kombinovateľnosti )

-Žiadosť o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia
( žiadosť o zaradenie ) môže podať osoba
( žiadateľ o zaradenie ), ktorá sa zaviaže plniť podmienky počas piatich rokov :

-1, vykonáva poľnohospodársku činnosť na ploche najmenej 1 ha poľnohospodárskej pôdy, alebo najmenej 0,50 ha pre integrovanú produkciu, ktorá spĺňa podmienky, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,30 ha obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy jedným žiadateľom,

alebo :
2, chová vybrané plemená jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.

Žiadosť o zaradenie do pod opatrenia sa predkladá spolu s Identifikačným listom


a, ako súčasť jednotnej žiadosti Pôdohospodárskej platobnej agentúre ak ide o žiadateľa na pod opatrenia hore–uvedených v bode 2 poskytovanie agroenvironmentálnych platieb podľa písm. A- až G

Poznámka : Nakoľko sa agroenvironmentálne opatrenia týkajú a viažu k užívanej ploche žiadosť sa podáva spolu s Jednotnou žiadosťou na plochu ( SAPS ) na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúre podľa miesta trvalého bydliska, alebo podľa sídla spoločnosti.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Nariadenie vlády SR č. 499/2008 z 26.novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka, Nariadenie vlády SR č. 160/2008 zo 16. apríla 2008 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb , Nariadenie vlády SR č. 386/2008 z 1.októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 160/2008 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb, Metodický pokyn MP SR č. 2098/2008-920 k nariadeniu vlády SR č. 160/2008 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.