Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výpočet mzdy

Výpočet mzdy

Výpočet časovej mzdy

1. hodinová mzdová sadzba
2. mesačná mzda

ZM = mesačná mzda * počet odpr. dní / počet odpracovaných dní

Pr. mesačná mzda: 12 000
Odpracoval: 15 dní
Plný počet prac. dní: 22 dní

12 000 * 15 / 22 = 9682,-

Výpočet úkolovej mzdy

Úkolová mzda = úkolová sadzba * počet výkonov

Úkolová sadzba sa môže vypočítať:
1. ak je výkonnová norma udaná ako norma množstva, napr. 20ks / 1 Hod.

Ús = hodinová mzdová sadzba / počet vyrobených kusov (norma množstva)

2. ak je výkonová norma udaná ako norma času , napr. 1ks / 3 min

Ús = hodinová mzdová sadzba (v min.) / norma času

Výpočet čistej mzdy

Hrubá mzda (základná mzda + doplnkové formy mzdy + mzdové zvýhodnenia - nadčas, práca v noci, práca v pohotovosti, + mzdové náhrady - dovolenka, PN, paragraf

- odvody poistného - ZP 4%
- NP 1,4%
- SP 4%
- IP 3%
- PvN 1%
13,4% zaokrúhlujeme nahor
= čiastkový základ dane

- nezdaniteľná časť (8208,-)
= upravený ZD
- 19% DzP - preddavok

ČM = HM - Dzp + daňový bonus
- zrážky
= mzda k výplate

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk