Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ohlásenie živnosti

Ohlásenie živnosti

- od 1. 10. 2007 sa zjednoduší vybavovanie živnostenského povolenia
- jednotné kontaktné miesto na obvodnom úrade poskytne potrebné údaje
- na živnostenskom liste bude môcť byť iba 1 činnosť

Na vybavenie živnosti je potrebné si priniesť:

1. občiansky preukaz - na vybavenie vypisu z registra trestov
- JKM si elektronicky vyžiada výpis z registra trestov, neplati sa žiadny poplatok
2. Preukaz poistenca - pre prihlásenie do zdravotnej poistovne za platitela
3. číslo bankového účtu - na daňovú registráciu
4. 100 korunový kolok

Pri obdržaní živnostenského listu (do 5 prac. dní) sa musí živnostník zaregistrovať ešte :

1. v sociálnej poisťovni
2. požiadať obecný alebo mestský úrad o povolenie zriadiť prevádzkáreň

Poplatky za vybavenie živnosti:

1. voľná živnosť: 100 Sk za 1 činnosť
2. remeselná a viazaná : 500 Sk
3. koncesovaná : 1000 Sk
4. nahliadnutie do živnostenského registra : bez poplatku
5. vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe: 500 Sk


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk