referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Nedeľa, 10. decembra 2023
Prídavok na dieťa, bonus na dieťa
Dátum pridania: 04.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tattianocka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 430
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Prídavok na dieťa, bonus na dieťa

Prídavok na dieťa
- je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Príplatok k prídavku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa zákona o dani z príjmov.

Uplatniť nárok na prídavok si môže:
• rodič nezaopatreného dieťaťa,
• osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
• plnoleté nezaopatrené dieťa,

1. ak niet osoby uvedenej v 1. bode,
2. ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
3. ktoré uzavrelo manželstvo alebo
4. ktorého manželstvo zaniklo.

Ak je viac oprávnených osôb, prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich (tej istej osobe patrí aj príplatok k prídavku na to isté dieťa - ak spĺňajú stanovené podmienky).

Podmienky nároku na príplatok k prídavku sú :
- splnenie podmienok nároku na prídavok,
- poberanie starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu, výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu alebo poberanie dôchodkovej dávky toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus,

- nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus,
- nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa, na ktoré si oprávnená osoba uplatnila nárok na prídavok.

Príplatok k prídavku je 9,96 € (300,- Sk) na mesiac.
Ak bol priznaný a vyplatený daňový bonus za kalendárny rok na nezaopatrené dieťa, na ktoré platiteľ vyplatil príplatok k prídavku, oprávnená osoba je povinná vrátiť vyplatený prídavok rodičia nedostávajú daňový bonus zadarmo. Musia pracovať a zarobiť za celý rok aspoň 6-násobok minimálne mzdy. Vlani to bolo 1 409, 08 € (42 450). Zamestnanci dostávajú bonus 19,32 € (582,-Sk) každý mesiac s výplatou. Podnikatelia až po podaní daňového priznania.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.