referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Hodnotenie tovaru
Dátum pridania: 04.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: wl333
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 699
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Hodnotenie tovaru

Tovaroznalectvo
– je to vedný odbor, ktorý sa zaoberá skúmaním vlastnosti tovaru z hľadiska ich vzniku, významom, veľkosťou a skúšaním vlastnosti tovaru, škodlivými vplyvmi, ktoré na tovar pôsobia vo sfére obehu a spotreby, a ochranou tovaru pomocou obalov a správnych skladovacích a prepravných podmienok.

Tovar
– každý výsledok ľudskej práce, výrobok alebo výrobný produkt, ktorý prináša ľudom nejaký úžitok a to je predmetom obchodu. Má schopnosť svojimi vlastnosťami uspokojovať ľudské potreby.

Každý druh tovaru má mnoho technických, fyziologických, chemických a estetických vlastností, ale iba niektoré z nich sú schopné uspokojovať ľudské potreby – sú to tzv. úžitkové vlastnosti.

Úžitkové vlastnosti tovaru
– sú to vlastnosti, ktoré sú schopné uspokojovať ľudské potreby. Rozdeľujeme ich na:

1. merateľné – pri dodržiavaní rovnakých podmienok skúšania tovaru sa môžu dosiahnuť opakované výsledky – patrí sem väčšina technických vlastností napr. veľkosť, hmotnosť, pružnosť a niektoré estetické vlastnosti ako napr. tvar, farba.

2. nemerateľné – výsledok závisí od individuálneho zamerania, schopnosti a skúsenosti, ktorý uskutočňuje meranie. Tieto vlastnosti môžeme iba porovnávať podľa referenčných vzoriek, prípadne určiť, do akej miery sa daná hodnota líši od dohovorenej hodnoty.

Úžitkové hodnoty tovaru
– súhrn úžitkových vlastností daného druhu tovaru. Jej veľkosť je možné zistiť len porovnávaním s iným tovarom, prípadne tovarmi danej sortimentovej skupiny. Je možné chápať ju z 2. hľadísk:

1. z hľadiska úžitkovosti – z hľadiska úžitku jedného spotrebiteľa, hodnotia sa úžitkové vlastnosti konkrétneho výrobku.
2. z hľadiska upotrebiteľnosti – z hľadiska širšieho okruhu spotrebiteľov, hodnotí sa celá sortimentálna spotreba.

Činitele podmieňujúce vznik vlastnosti tovaru:
1. suroviny – nespracovaný východiskový materiál určený na výrobu, je to základná zložka pre výrobu každého tovaru
2. technologické procesy – dávajú materiálom konečnú podobu hotového výrobku
3. konštrukcia tovaru – alternatívna štruktúra každého výrobku
4. výtvarná činnosť – sa pri výrobkoch prejavuje prostredníctvom farebného riešenia, vzorov a kombinácií farieb, rozličných dekórom, povrchových úprav a pod.

Hodnotenie tovaru podľa jeho vlastností

Hodnotenie tovaru vychádza s technickej a estetickej úrovne výrobku, ktorá sa porovnáva pomocou subjektívnych alebo objektívnych skúšok určeným štandardom. Vlastnosti, ktoré sa pri porovnávaní volia ako dôležité a porovnáva teľné, sa nazývajú ukazovatele kvality.
Jednou z foriem hodnotenia tovaru je testovanie. Uskutočňuje sa tak, že sa testované výrobky zoradia do tabuľky a pri každom sa uvádzajú a charakterizujú vlastnosti, v ktorých sa jednotlivé výrobky navzájom líšia. Musia to byť porovnavateľné vlastnosti.

Tovar testujú organizácie pre ochranu spotrebiteľov, rozhlas, televízia, tlač i obchodné organizácie. Zverejnením a porovnaním vlastnosti tovaru sa pracovníci obchodu, aj spotrebiteľská verejnosť informujú o možnostiach a hodností nákupu. Pre pracovníkov obchodu sú výsledky testovania i dôležitou informáciou pre poradenskú činnosť, pre sledovanie spotrebiteľského dopytu a pre zastupiteľnosť tovaru.

Metódy hodnotenia úžitkových vlastností tovaru – rozdeľujeme na:
1. subjektívne metódy – sú založené na pozorovaní charakteristiky znakov a vlastností jednotlivých výrobkov zmyslovými orgánmi. Každá hodnotiaca osoba môže urobiť odlišný záver. Hodnotí sa bez použitia meracích a skúšobných prístrojov, predovšetkým ľudskými zmyslami – zrakom, sluchom, čuchom, hmatom a chuťou
2. objektívne metódy – využívajú špeciálne prístroje, pomôcky a skúmadlá, ktorými možno dosiahnuť opakovateľnosť výsledkov. Výsledky sa vyjadrujú číselnými hodnotami alebo konkrétnymi fyzikálno-mechanickými charakteristikami a porovnávajú sa s hodnotami, ktoré predpisujú technické normy a tovarové kolekcie.

a) laboratórne hodnotenie kvality – mikroskopické, fyzikálne, chemické
b) štatistické hodnotenie kvality – využívajú sa matematicko-štatistické metódy kontroly kvality
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.