referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Sobota, 16. januára 2021
Podmienky Agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008 - 2 časť
Dátum pridania: 05.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 340
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 22.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 38m 0s
Pomalé čítanie: 57m 0s
 

2, základná podpora ( pre trvalé trávne porasty )
Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na základnú podporu pre trvalé trávne porasty musí na celom pôdnom bloku
alebo jeho diele počas trvania záväzku spĺňať tieto podmienky :

a, nepoužívať minerálne hnojivá s obsahom dusíka
b, nepoužívať zakázané prípravky na ochranu rastlín pre základnú podporu
c, zabezpečiť, aby pôdne bloky alebo ich diely s výmerou viac ako 0,50 ha boli kosené od stredu ku krajom, alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku.

3, integrovaná produkcia ( vo vinohradníctve )

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu vo vinohradníctve musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, byť vedený v registri vinohradov ( vedie kontrolný ústav ÚKSUP )
b, aplikovať len povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín
c, aplikovať chemické a biologické prípravky na ochranu rastlín s obsahom katiónov medi v celkovej ročnej dávke najviac 2 kg/ha vinohradu
d, aplikovať najviac 50 kg/ha dusíka ročne vrátane maštaľného hnoja, hnojenie fosforom a draslíkom robiť len na základe pôdnych a listových analýz
e, dodržať každoročne najviac 6 aplikácií prípravkov na ochranu rastlín okrem biologických prípravkov proti ( perenospóre, múčnatke, )
f, dve aplikácie prípravkov na ochranu rastlín okrem biologických prípravkov proti plesni sivej
g, zabezpečiť najmenej v každom medzi–radí súvislí bylinný porast zatrávnením, alebo zazelenaním
h, zabezpečiť, aby počet životaschopných koreňov viniča neklesol pod 2000 ks/ha
i, viesť aktualizované záznamy uvedené v bode podľa písm. c) a d) v elektronickej alebo písomnej forme a uchovávať ich najmenej 10 kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bolo sledovanie uskutočnené.

4, integrovaná produkcia v ovocinárstve

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu v ovocinárstve musí počas trvania záväzku spĺňať tieto podmienky :

a, byť vedený v registri ovocných sadov, ktorý vedie kontrolný ústav (ÚKSUP) Ústredný kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky
b, aplikovať len povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín
c, zabezpečiť každoročne pravidelný rez a tvarovanie stromov podľa ovocných druhov v rozsahu zodpovedajúcom technológii a pestovateľskému systému ovocných druhov.
d, zabezpečiť sledovanie vývoja vlhkosti a teploty vzduchu najmä počas vegetačného obdobia a využívať dostupné signalizačné metódy a technické zariadenia na sledovanie výskytu škodcov
e, zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov a rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou najmenej raz za tri roky, najmä na chemické látky, pričom prvý rozbor sa musí vykonať najneskôr v treťom roku trvania záväzku.
f, zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov a rozbor listových vzoriek akreditovanou inštitúciou najmenej raz za dva roky, najmenej na chemické látky
g, zabezpečiť rozbory vzoriek plodov každého pestovaného ovocného druhu akreditovanou inštitúciou najmenej raz za dva roky, najmä na chemické látky
h, zabezpečiť minimálny počet životaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu
i, oznámiť kontrolnému ústavu každú zmenu využitia sadu, najmä preštepovanie, vyklčovanie, dosádzanie, zmenu počtu jedincov najneskôr 15 dní od jej vzniku
j, viesť aktualizované záznamy uvedené v písm. b) až i) v elektronickej alebo písomnej podobe a uchovávať ich najmenej 10 rokov nasledujúcich po roku, keď bolo sledovanie uskutočnené

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.