referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Sobota, 16. januára 2021
Podmienky Agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008 - 2 časť
Dátum pridania: 05.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 340
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 22.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 38m 0s
Pomalé čítanie: 57m 0s
 

8, ochrana proti erózii vo vinohradoch

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu proti erózii vo vinohradoch musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, pokryť pôdu zatrávnením, alebo mulčovaním slamou, senom alebo kôrou v každej druhej uličke vinohradu od 1. novembra do 30. apríla alebo hospodáriť na terasách.
b, nahlásiť vopred kontrolnému ústavu obnovnú výsadbu viniča alebo zúrodňovanie vinohradu
Pod opatrenie ochrana proti erózii vo vinohradoch nie je možné vykonávať na tom pôdnom bloku alebo jede diele, na ktorom je vykonávané pod opatrenie integrované produkcia vo vinohradníctve.

9, ochrana proti erózii v ovocných sadoch

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu proti erózii v ovocných sadoch musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, pokryť pôdu zatrávnením, alebo mulčovaním slamou, senom alebo kôrou v každej druhej uličke ovocného sadu od 1. augusta do 31.mája alebo hospodáriť na terasách.
b, nahlásiť vopred kontrolnému ústavu obnovenú výsadbu ovocného sadu alebo zúrodňovanie ovocného sadu.

10, zatrávnenie ornej pôdy

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na zatrávnenie ornej pôdy musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, zatrávniť ornú pôdu uznaným osivom trávnych zmesí najneskôr do 31. mája prvého roku trvania záväzku
b, pokosiť zatrávnenú plochu aspoň raz a pokosenú hmotu zberať a nepásť na zatrávnenej ploche hospodárske zvieratá v prvom roku trvania záväzku
c, zabezpečiť, aby zatrávnená plocha v druhom až piatom roku trvania záväzku bola kosená dvakrát ročne alebo spásaná
d, neaplikovať herbicídy na zatrávnených plochách v prvom a druhom roku trvania záväzku, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti neurčí inak.

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na pod opatrenie ekologické poľnohospodárstvo a ochrana biotopov vybraných druhov vtákov, nesmie aplikovať herbicídy počas celého obdobia trvania záväzku bez výnimky.

Zatrávnenie ornej pôdy možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktoré sa nachádzajú nad 50 % výmery v zraniteľných oblastiach alebo znevýhodnených oblastiach alebo majú priemernú svahovitosť viac ako 7 º.

Zachovanie biodiverzity

11, ochrana biotopov trávnych porastov

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu biotopov trávnych porastov musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, pásť hospodárske zvieratá takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu biotopu a so zaťažením najviac jednou dobytčou jednotkou prežúvavcov a koní na jeden hektár plochy biotopu trávnych porastov na plochách povolených na pasenie
b, neaplikovať minerálne hnojivá a hnojnicu
c, hnojiť plochy uvedené pre ochranu vybraných biotopov trávnych porastov možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov uvedených ako (mezofilné trvalé trávne porasty, horské lúky na kosenie) organickými hnojivami najviac v takom množstve, aby obsah dušíka obsiahnutý v týchto hnojivách neprevýšil 50 kg/ ha za dva roky
d, neaplikovať prípravky na ochranu rastlín, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti neurčí inak, žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať prípravky na ochranu rastlín počas celého obdobia trvania záväzku bez výnimky.
e, kosiť trávne porasty na plochách
1 / ( 1. mezofilné trvalo trávne porasty, 2. horské lúky na kosenie, 3. vlhkomilné porasty nižších polôh, 4. nížinné aluviálne lúky, 5. vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky ) – najviac dvakrát ročne

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.