referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Utorok, 19. januára 2021
Podmienky Agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008 - 2 časť
Dátum pridania: 05.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 340
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 22.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 38m 0s
Pomalé čítanie: 57m 0s
 

2 / ( 1. teplomilné a suchomilné trvalé trávne porasty, 2. mezofilné trvalo trávne porasty,
3. horské lúky na kosenie, 4. vlhkomilné porasty nižších polôh, 5. nížinné aluviálne lúky, 6. vlhkomilné porasty vyšších polôh , slatinné a bezkolencové lúky, 7. vysokohorské trávne porasty ) – najviac jedenkrát ročne

3 / (1, vlhkomilné porasty vyšších polôh vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky) – kosiť ručne, alebo s využitím ľahkej mechaniazácie

f, zabezpečiť kosenie plochy od stredu ku krajom, alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku
g, pásť hospodárske zvieratá pod dozorom pastiera
h, košarovať najviac 1 DJ ( dobytčia jednotka ) na 10 m2 košiara a denne košiar prekladať len na plochách (1. mezofilné trvalé trávne porasty, 2. vysokohorské trávne porasty )
i, nepásť hospodárskej zvieratá na plochách (1. horské lúky na kosenie, 2. nížinné aluviálne lúky, 3. vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky )
j, dopásť mládze hospodárskymi zvieratami možno po prvej kosbe na plochách ( 1. horské lúky na kosenie, 2. nížinné aluviálne lúky )
k, na plochách trávnych porastov

1, nevykonávať prísev
2, nerealizovať odvodňovacie opatrenia
3, neumlčovať

12, ochrana biotopov vybraných druhov vtákov

1 ) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov na ornej pôde musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, nepoužívať zakázané prípravky na ochranu rastlín pre chránené vtáčie územia určené podľa osobitného predpisu.
-žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať žiadne chemické prípravky na ochranu rastlín počas celého obdobia trvania záväzku bez výnimky.
b, zabezpečiť, aby kosba a žatevné práce na pôdnych blokoch, alebo na ich dieloch boli vykonávané od stredu ku krajom, alebo od jednej strany pozemku k druhej strany pozemku pri kosbe a žatve používať výstražné zariadenia
c, vylúčiť akúkoľvek hospodársku činnosť v termínoch od 1. marca do 31. júla v okruhu 150 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov ( 1. drop fúzatý )
alebo v okruhu 50 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov (1. haja tmavá, 2. haja červená, 3. orol kráľovský, 4. sokol rároh, 5. sokol červenonohý ) vyznačených Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky na poľnohospodárskych pozemkoch
d, zabezpečiť najmenej 70 % podiel ozimných obilnín, repky olejnej, viacročných krmovín, tráv na ornej pôde, a medziplodín pri území vyhlásenom na zabezpečenie stavu dropa fúzatého

2 ) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov na trvalých trávnych porastoch musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, nepoužívať zakázané prípravky na ochranu rastlín pre chránené vtáčie územia určené podľa osobitného predpisu
-Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať žiadne chemické prípravky na ochranu rastlín počas celého obdobia trvania záväzku bez výnimky.
b, nepoužívať priemyselné hnojivá
c, kosiť existujúce trvalé trávne porasty smerom od stredu ku krajom alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku, pri kosbe používať výstražné zariadenia
d, vylúčiť akúkoľvek hospodársku činnosť v termínoch od 1. marca do 31. júla v okruhu 150 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov ( 1. drop fúzatý )
alebo v okruhu 50 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov
(1. haja tmavá, 2. haja červená, 3. orol kráľovský, 4. sokol rároh, 5. sokol červenonohý ) vyznačených Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky na poľnohospodárskych pozemkoch
e, zabezpečiť, aby prvá kosba trvalých trávnych porastov bola vykonaná v termíne
od 15. augusta do 30. septembra na 20% až 50% výmery každej plochy trvalého trávnatého porastu

13, chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na chov a udržanie ohrozených druhov hospodárskych zvierat sa musí preukázať potvrdením od príslušnej chovateľskej organizácie o zápise zvieraťa do plemennej knihy alebo do plemenárskej evidencie

 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.