referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anežka
Utorok, 2. marca 2021
Podmienky Agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008 - 2 časť
Dátum pridania: 05.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 340
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 22.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 38m 0s
Pomalé čítanie: 57m 0s
 

Zhrnutie :
Agroenvironmentálne opatrenie zahŕňa tieto pod opatrenia :
a, základnú podporu na ornej pôde a trvalých trávnych porastov
b, integrovanú produkciu vo vinohradníctve, v ovocinárstve a v zeleninárstve
c, ekologické poľnohospodárstvo na ornej pôde, pri pestovaní zeleniny, liečivých, koreninových a aromatických rastlín, v ovocných sadoch a vinohradoch a na trvalých trávnych porastoch
d, ochrana proti erózii na ornej pôde stabilizačným osevným postupom a súčasne, alebo na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou, vo vinohradoch a v ovocných sadoch
e, zatrávnenie ornej pôdy
f, ochrana vybraných biotopov trávnych porastov
g, ochrana biotopov vybraných druhov vtákov
h, chov a udržanie ohrozených druhov zvierat

Uvedené pod opatrenia podľa nariadenia vlády č. 160/2008 a metodického pokynu č. 2098/2008-920.
Pod opatrenia podľa písm. a) až g) nariadenia vlády sa môžu vykonávať na poľnohospodárskej pôde, ktorá je využívaná a je vedená v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov. / register pôdy /
Do všetkých pod opatrení ( s výnimkou ochrany proti erózii na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou ) je možné zaradiť iba súvislú plochu jedného druhu pozemku ( orná pôda, trvalé trávne porasty, sady, vinice ) využívanú žiadateľom o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia.

1, Ochrana proti erózii na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou, žiadateľ uvedie výmeru ornej pôdy na ktorej vytvorí stabilizujúce pásy.
V kombinácii v rámci pod opatrenia ochrana proti erózii na ornej pôde stabilizačným osevným postupom na ornej pôde vytvoreným parcely s prijateľnou veľkosťou, sa súčet výmery rovná žiadateľom užívanej výmery súvislej plochy jedného druhu pozemku v predmetnom diely.

2, Integrovaná produkcia vo vinohradníctve, ovocinárstve a zeleninárstve môže byť realizovaná za podmienok stanovených pre integrovanú produkciu na ploche najmenej 0,50 ha.

3, Podporované môžu byť len plochy životaschopných vinohradov a ovocných sadov to znamená vo vinohradoch najskôr v 3. roku po výsadbe a v ovocných sadoch v 1. roku životaschopnosti t.j. nie bezprostredne po výsadbe

4, Ochrana proti erózii na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou je možné realizovať len na dieloch pôdnych blokoch, ktorých aktuálna priemerná svahovitosť uvedená v registri pôdy je rovná alebo väčšia ako 3 º, alebo ak je užívaná súvislá plocha ornej pôdy žiadateľa v jednom diele pôdneho bloku na výmere 30 ha a viac.

5, Ochranu proti erózii vo vinohradoch a ovocných sadoch možno realizovať len na dieloch pôdnych blokoch, ktorých aktuálna priemerná svahovitosť je rovná alebo väčšia ako 3º.

6, Ochranu vybraných biotopov trávnych porastov možno realizovať na dieloch pôdnych blokov, na ktorých sú v registri pôdy vymedzené tieto biotopy :

- teplomilné a suchomilné trvalé trávne porasty
- mezofilné trvalé trávne porasty
- horské kosné lúky
- vlhkomilné porasty nižších polôh
- nížinné aluviálne lúky
- vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky
- vysokohorské trávne porasty
Vymedzenie biotopov trávnych porastov v registri pôdy sa vykoná na základe podkladov rezortu životného prostredia.

 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.