referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Utorok, 29. septembra 2020
Odmeňovanie pracovníkov
Dátum pridania: 04.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: omna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 079
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
Odmeňovanie pracovníkov

Mzdu považujeme za dôchodok pracujúcich, ktorý slúži ako zdroj krytia ich potrieb. Peňažné odmeňovanie sa realizuje v práci najmä na základe zákona o mzde. Dojedná sa v pracovnej alebo kolektívnej zmluve. Zákon o mzde predstavuje len základný rámec pre dojednávanie miezd.

Podnikovohospodárska náuka vymedzuje mzdu takto:
- mzda je odmena za prácu jednotlivých pracovníkov podniku, to znamená, že je cenou práce ako výrobného podnikového faktora;
- mzda je podnikovým nákladom, a teda ovplyvňuje výšku nákladov podniku ako aj zisk, prípadne stratu,
- mzda je výdavok podniku, časť mzdy vyplácaná na základe pracovných zmlúv relatívne nezávisí od výnosov podniku (ide o časovú mzdu, úkolovú mzdu, mzdové príplatky).

Zásahy štátu do mzdovej a sociálnej politiky sa sústreďujú len do týchto oblastí:
- sociálne zákonodárstvo, napr. stanovenie zákonnej dĺžky pracovného času, výmera dovolenky, bezpečnosť pri práci, sociálne zabezpečenie v chorobe a v starobe a iné,
- stanovenie zaručenej minimálnej mzdy, ktorou sa zabezpečuje základná sociálna ochrana pracovníka pred zamestnávateľom. Na minimálnu mzdu má pracovník nárok nezávisle od pracovného zaradenia, vykonávanej pracovnej činnosti, dosiahnutých výsledkov a platobnej schopnosti zamestnávateľa. Je záväzná pre všetky podniky na území príslušného štátu. Minimálna mzda môže byť stanovená ako minimálna mzdová tarifa (hodinový zárobok) alebo ako minimálna mzda za príslušné výplatné obdobie (týždeň, najčastejšie mesiac).

Základné formy mzdy:
Časová mzda sa používa na pracoviskách s núteným pracovným tempom určovaným rýchlosťou práce zariadenia alebo režimom technologického procesu. Pracovník je odmeňovaný na základe množstva odpracovaného času.
Mč = H . mt
H - počet odpracovaných hodín

Úkolová mzda závisí od skutočného výkonu pracovníka. Predpokladom uplatnenia je normovanie práce – určenie noriem spotreby práce na jednotlivé prac. operácie.
Mú = Q . us
Q je počet výkonov (ks, m2, m3),
us - úkolová sadzba us = mt / vn,
mt - hodinová mzdová tarifa,
vn - výkonová norma.

Podielová mzda je vyjadrená ako percentuálny podiel na celkových výkonoch. Uplatňuje sa najmä v službách, kde pracovník svojím pracovným výkonom
bezprostredne ovplyvňuje výšku tržieb. Táto forma mzdy sa v jej samostatnej podobe využíva zriedka.
Zmiešaná mzda vzniká ako kombinácia niektorých predchádzajúcich foriem napr. časová a podielová, časová a úkolová.

Manažérska (zmluvná) mzda je mzda dohodnutá medzi zamestnávateľom a zamestnancom. V dohode sa uvádzajú individuálne podmienky poskytovania mzdy a jej výška v jednej alebo viacerých zložkách.
Naturálna mzda sa môže vyplácať len so súhlasom zamestnanca a predstavuje len časť mzdy, výška minimálnej mzdy musí byť vyplatená v peniazoch. Táto mzda je vyplácaná v podobe výrobkov, prác alebo služieb.

Doplnkové formy mzdy:
- Odmeny sa vyplácajú zamestnancom za mimoriadne pracovné výkony a majú individuálny charakter.
- Prémie vyplácajú sa za dosiahnutie lepších než obvyklých prac. výkonov. Majú kolektívny charakter.
- Podiely na výsledku hospodárenia sa môžu vyplácať, len ak organizácia dosiahla zisk.
- Osobné príplatky sa vyplácajú zamestnancom za osobitné zverené úlohy alebo za špeciálne schopnosti a zručnosti, ktoré zamestnanec využíva v prospech zamestnávateľa.

Mzda za prácu nadčas a vo sviatok
1. práca nadčas nesmie prekročiť počet hodín uvedených v Zákonníku práce;
2. odmena za prácu nadčas sa zvyšuje o príplatok vo výške minimálne 25 % priemerného zárobku, pokiaľ nebola medzi zamestnancom a zamestnávateľom uzatvorená dohoda o poskytnutí náhradného voľna;
3. pri dohode o poskytnutí náhradného voľna musí byť toto voľno poskytnuté do troch mesiacov po výkone nadčasovej práce.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.