Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

USA zaviedlo clo na oceľ

V decembri 2001 navrhla obchodná komisia Spojených štátov zaviesť na štyri roky dovozné clo na oceľ. Dôvodom bola snaha o pomoc domácemu oceliarskemu priemyslu. Po obmedzeniach volal najmä odborový zväz amerických oceliarov, ktorý tvrdili, že v dôsledku dampingových cien strácajú jeho členovia zamestnanie. Komisia tento návrh postúpila prezidentovi Georgeovi Bushovi 19. decembra. Ten mal dva mesiace na to, aby sa rozhodol, či návrh podporí alebo nie.
Americký prezident George Bush v utorok 5. marca oznámil, že USA v snahe chrániť domáci priemysel uvalia clá do výšky 30 percent na dovoz ocele. Clá vo výške od osem do 30 percent začali platiť 20. marca a budú v platnosti tri roky. Dotkli sa importu niektorých produktov z ocele z mnohých krajín, vrátane Brazílie, Južnej Kórey, Japonska, Ruska, Nemecka, Turecka, Francúzska, Číny, Austrálie a Holandska. Od cla boli oslobodené iba krajiny v rámci dohody o voľnom obchode Kanada a Mexiko, ako aj niektoré rozvojové krajiny medzi ktoré patrí aj Slovensko a väščina krajín stredoeurópskeho regiónu. Americké oceliarske firmy pôvodne požadovali, aby dovoz ocele podliehal najbližšie štyri roky dokonca 40-percentnému clu.
Dôvody na zavedenie cla na oceľ boli vážne, pretože dvaja najväčší oceliarski producenti v USA National Steel a U.S. Steel Group požiadali o ochranu pred bankrotom. V posledných piatich rokoch vďaka lacnej oceli zo zahraničia skrachovalo v USA viac ako 30 výrobcov ocele. Mnohí odborníci však hovoria, že zavedenie cla iba zvýši ceny ocele v severoamerickom regióne namiesto toho, aby sa vo výrobe dlhodobo zvyšovala produktivita práce a znižovali náklady. V konečnom dôsledku by však mohlo dôjsť k opätovnému nákupu lacnej ocele zo zahraničia, čo by malo negatívne vplyvy na ekonomiku USA.
Európska únia koncom marca podala sťažnosť Svetovej obchodnej organizácii na clo USA na dovoz ocele aj odškodnenie v celkovej výške dve miliardy USD. Predstaviteľ EÚ pri WTO Carlos Trojan informoval o liste spoločenstva adresovanom predstaviteľke USA pri tejto medzinárodnej organizácii Linnette Deilyovej. Text dokumentu súčasne doručili aj všetkým ostatným členom WTO. EÚ dúfa, že USA splnia svoje záväzky, ktoré im vyplývajú z členstva vo WTO. Trojan obvinil vládu USA, že prenáša svoje problémy na iné štáty namiesto toho, aby ich riešila sama doma.

Európska komisia zostavila zoznam výrobkov, ktorý predložila Svetovej obchodnej organizácii (WTO) za účelom kompenzácie dovozných ciel na oceľové výrobky do Spojených štátov. EÚ totiž chce zaviesť dovozné clá vo výške 14,9 až 26 % na 15 vybraných oceliarskych produktov ako odvetné opatrenie k rozhodnutiu USA. EÚ ale pravdepodobne nemá zatiaľ žiaden dôvod zavádzať protiopatrenia, keďže európsky trh zatiaľ nepociťuje nárast dovozu ocele z mimoeurópskych krajín. Zdôraznili však, že navrhované opatrenia na odškodnenie budú platiť len v prípade, že zlyhajú akékoľvek pokusy o dohodu v otázke kompenzácií škôd za americké dovozné clo.
Import ocele do USA sa od roku 1998 znížil o viac ako 30%. Napriek tomu si Spojené štáty čoraz pozornejšie začínajú chrániť svoj vlastný trh zvonku namiesto toho, aby hľadali príčinu vo vlastnej neschopnosti čeliť problémom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk