referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Nedeľa, 26. januára 2020
Obchodné spoločnosti a družstvo
Dátum pridania: 13.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: pepson
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 223
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 17.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 28m 30s
Pomalé čítanie: 42m 45s
 

Obchodné spoločnosti a družstvo
II. Časť, Hlava I.

OS = právnické osoby - VOS, KS, SRO, AS
- za účelom podnikania
- aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zakon nezakazuje

Zakladatelia : -FO, PO
Ručenie – ochrana veriteľov, vzniká priamo zo zákona
1. neobmedzené = za všetky záväzky a to celým sv. majetkom
2. obmedzené = limitované určitou sumou / len SRO a KS- komanditisti /

Veriteľ spoločnosti je oprávnený domáhať sa plnenia od ručiacich spoločníkov, pokiaľ spoločnosť neplní, hoci ju na to vyzval.
Viac ručiacich spoločníkov = Solidárni ručitelia
Pokiaľ dlh splní sám, tak požaduje od spoločnosti, alebo uplatňuje regres voči ostatným spoločníkom.
Po zániku spoločnosti ručia spoločníci za záväzky spoločnosti do výšky svojho podielu na likvidačnom zostatku – najmenej ako za existencie spoločnosti.

Založenie spoločnosti:
- Spoločenská zmluva - podpísaná všetkými zakladateľmi
- notársky overené pod.
- Zakladateľská zml. – pri AS
- Zakladateľská listina – ak je len jeden zakladateľ : - SRO, AS – NZ o právnom úkone

Zákon pripúšťa aj plnomocenstvo. To však musí obsahovať overené podpisy oboch strán, t.j. splnomocniteľa a splnomocnenca –príloha k SZ

Základné imanie
je súhrn peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti.
- SRO a AS ho vytvárajú povinne – zapisuje sa do OR.
- Iné OS ho možu vytvoriť tiež, ale nezapisuje sa do OR
- ZI : -používa sa na podnikateľskú činnosť
- vyjadruje mieru istoty veriteľov
- slúži na porovnávanie hospod. výsledkov spoločností

Vklad:
- je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré spoločník vkladá do spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku podnikania spoločnosti.
- Nepeňažný vklad: oceniteľný peniazmi / nie § 59b /
- -//- splatený pred zápisom do OR
- -//- uvedený v spol. zmluve
- jeho hodnota sa určí znaleckým posudkom

Ak spol. nadobúda majetok na základe zmluvy s jej zakladateľom al. spoločníkom za protihodnotu vo výške min 10% zo ZI, znalecký posudok.

Správca vkladu:
- jeden zo zakladateľov
- banka
Písomné vyhlásenie správcu vkladu – do OR. Po vzniku spoločnosti je správca vkladu povinný odovzdať ich spoločnosti.

Podiel = miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti.
Pri zániku účasti spoločníka v spol. = vyrovnávací podiel.
Ak sa spol. ruší s likvidáciou = podiel na likvidačnom zostatku.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.