referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Utorok, 4. októbra 2022
Zahraničný obchod
Dátum pridania: 23.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: emilyenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 950
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 

Technika ZO

Pri organizovaní ZO je potrebné rešpektovať určité zvláštnosti:
a) teritoriálne zameranie ZO:
1) geografické podmienky - vzdialenosť, dopravná sieť, jej úroveň, poveternostné podmienky, klimatické podmienky, riečna sieť, prírodné podmienky (nížina...)
2) demografické podmienky - počet obyv., hustotu obyv., sociálna štruktúra, kúpna sila, tradície, kultúrne a náboženské zvyklosti...
3) infraštruktúra - cesty, mosty, letiská, poznať jej úroveň, energetické zdroje v krajine
4) hospodárske pomery - podiel súkromného vlast-níctva na štátnom, v akej fáze hosp. cyklu sa krajina nachádza
5) právne pomery - medzinárodné obchodné právo, devízové hospodárstvo a colné hospodárstvo
6) politické pomery - politická stabilita, nestabilita (štrajky, sociálne nepokoje, vojny)

b) komoditné zameranie ZO - podnikateľ sa pri rozhodovaní bude zamýšľať nad otázkami:
- je výrobok konkurencieschopný
- je žiadúca, účelná, nutná úprava výrobku
- zodpovedá výrobok medzinárodným požiadavkám kvality, technickým normám
- je prijateľná cena výrobku
- v čom sú prednosti nášho výrobku (reklama)
- máme dostatočnú výrobnú kapacitu
- aké organizačné zmeny treba uskutočniť (zmeny, prijať nových zamestnancov)
- aké bude financovanie ZO
- aké sú možnosti využitia kooperačných vzťahov (spolupráca)
- aké dodatočné aktivity treba uskutočniť (výstavy, veľtrhy, zaučenie)
- spôsoby prepravy
- ktoré know-how bude potrebné získať (priem, obchodné...)

Táto analýza dá odpoveď na to, či v danej oblasti ej al. nie je žiadúce vyvíjať aktivitu al. sa zamerať iným smerom.

Riziká v ZO

Vyššie riziko je v ZO ako vo vnútornom obchode. Príčiny väčšej rizikovosti ZO sú:
1) väčšia vzdialenosť medzi zmluvnými partnermi (menšie vedomosti o situácii na trhu, vyššie riziká pri transporte)
2) neistota v oblasti práva, rozdielne právne predpisy zmluvných partnerov
3) jazykové bariéry - nebezpečenstvo nedorozumení, chybnej interpretácií pri uzatváraní zmlúv
4) rozdiely v mentalite partnerov
5) rôzne politické systémy

Rozlišujeme 2 základné skupiny rizík:
- politické riziká
1. riziko vojny, blokády, štrajky
2. výmenné a transportné riziko
3. riziko z moratória (nesmie sa doviesť)

- komerčné riziká
1. riziko neprebratia tovaru
2. riziko nezaplatenia
3. riziko z neplnenie (obstarávateľské riziko)
4. riziko zmeny meny, ceny
5. dopravné riziko
6. riziko z nenájdenie zodpovedajúceho trhu

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Zahraničný obchod SOŠ 2.9625 555 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9784 701 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9763 832 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9668 1358 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.