referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Utorok, 4. októbra 2022
Zahraničný obchod
Dátum pridania: 23.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: emilyenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 950
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 

Stratégie vhodné pri minimalizácii rizík:
- predbežný výber partnera (zistiť o ňom čo najviac)
- prevzatie rizík na vlastná firmu
- odsunutie rizík na obchod. partnera al. tretiu osobu /banku, poisťovňu
- rozdelenie rizík medzi exportéra a importéra

I. Vývozná obchodná operácia

Podstata vývozu:
- predaj tovarov a služieb do zahraničia
- podiela sa na aktívnej obchodnej bilancii
- finančné prostriedky získané vývozom umožňujú krajine dovoz T, S a práv

Fázy vývoznej operácie:
A. Prípravná fáza
1. zistenie predajných možností:
- všeobecné informácie - dovozný režim, colný, zloženie trhu, celková hosp. a politická situácia v krajine...
- teritoriálny a komoditný prieskum trhu (viď Technika zahran. obchodu)
Výsledkom prieskumu trhu je výber vhodného štátu, v ktorom budeme výrobky predávať.

2. akvizície - získanie nových trhov a zákazníkov - poznáme:
- o nepriamu (usporiadanie výstavy, veľtrhy, katalógy, inzeráty, internet)
- o priamu - priame nadväzovanie kontaktov, ponukové listy

3. dopyt zo zahraničia - odozva na akvizíciu (cieľ- získanie ďalších informácií)

4. predbežná kalkulácia - predbežné stanovenie ceny

5. ponuka - je kladnou odpoveďou vývozcu na dopyt. Môže byť: záväzná, nezáväzná

B. Fáza zmluvného zabezpečenia
- prijatie a potvrdenie objednávky - vývozca dostane od dovozcu objednávku, mala by obsahovať všetky skutočnosti, na ktorých sa obchodní partneri dohodli. Vývozca objednávku posúdi a v prípade súhlasu s ňou napíše potvrdenie objednávky al. zašle návrh kúpnej zmluvy,
- uzatvorenie kúpnej zmluvy - v kúpnej zmluve (KZ) uvedie vývozca všetky pod-mienky, na ktorých sa dohodli, podpíšu sa obidve strany,

C. Realizačná práca
- dodanie tovaru, vystavenie a dodanie dokladov, Vývozca zabezpečí dopravu, poistenie, colné konanie a iné, vybaví doklady - faktúru, dodací list, prepravné doklady, doklady o poistení, osvedčenie o kvalite (zhode), potvrdenie od hygienikov
- prijatie platby - zaplatenie faktúry
- výsledná kalkulácia - zistenie výsledku hosp. z realizácie obchod. prípadu

II. Dovozná obchodná operácia

Podstata dovozu:
- dovozom sa získavajú T, S a práva zo zahraničia
- mal by sa realizovať tak, aby sa nepoškodila domáca výroba (nadbytočný tovar, tovar horšej kvality)
- mal by sa zamerať na tovary (komodity), ktorých nie je SR sebestačná (napr. suroviny, špeciálne stroje, prístroje...)

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Zahraničný obchod SOŠ 2.9625 555 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9784 701 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9763 832 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9668 1358 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.