referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Utorok, 4. októbra 2022
Zahraničný obchod
Dátum pridania: 23.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: emilyenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 950
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 

Fázy dovoznej obchodnej operácie:
A. Prípravná fáza:
1. rozbor potreby dovozu - dovozca by mal zistiť, či sa tovar v rovnakej kvalite a cene nenachádza na území SR. Ak nie, sformuluje požiadavky na dovoz: druh tovaru, kvalita, množstvo, cena, spôsob dovozu, krajina dovozu...
2. vyhľadanie možných dodávateľov je možné získať: internet, výstavy, veľtrhy, Slovenská obchodná a priemyselná komora, odborné časopisy, obchodní zástupcovia v zahraničí, filiálky v zahraničí,
3. zaslanie dopytu zahraničným dodávateľom, dopyt je nezávislý, cieľom je získať informácií o možnostiach a podmienkach dodávok, odpoveďou na dopyt je PONUKA zo strany dodávateľa (záväzná, nezáväzná)
1+2+3= vyhodnotenie ponúk
Porovnanie ponúk, vypracovanie predbežnej dovoznej kalkulácie, výber najvýhodnejšej ponuky a zaslanie OBJENÁVKY.

B. Fáza zmluvného (kontraktačného zabezpečenia):
1. zaslanie objednávky dodávateľovi
- objednávka musí obsahovať všetky podstatné náležitosti i ďalšie podmienky dodávky
2. uzatvorenie kúpnej zmluvy pre predávajúceho - môže bez výhrad potvrdiť objed-návku na formuláre dovozcu považuje sa to za uzatvorenie KZ (v praxi výnimočné)
- zašle vlastnú KZ so svojimi podmienkami a žiada o jej potvrdenie
- prijme objednávku dovozcu s výhradami, ide o návrh novej KZ
Pri objednávke a KZ vychádzame z obchodných zvyklostí - (t. j. nepísaných pravidiel správania sa subjektom medz. obchodu.)

C. Realizačná fáza (prichádza k plneniu záväzkov)
1. prevzatie dodávky, dodávka sa uskutoční podľa dohodnutých dodacích podmienok
Po prekročení tovaru cez colnú hranicu vystaví dovozca doklady pre colné konanie (JCD). Platí to pre dovoz z tretích krajín, t. j.
Po rozhodnutí colnice, po prepustení tovaru do príslušného režimu, dostane dovozca tovar
2. zaplatenie úhrady za dodaný tovar
- platba zahraničnému dodávateľovi sa uskutoční podľa podmienok v KZ-e
3. výsledná kalkulácia
- jej cieľom je zistiť skutočné náklady a porovnať ich s plánovanými (predbežnou kalkuláciou)
- zistené výsledky môžu ovplyvniť dovozcu o ďalšom dovoze osobitnou cestou dopytu, teda vývozcove predkladaniu ponúk, je tzv. verejná súťaž (tender)
Vyhlasovateľ už vopred určuje podmienky budúcej kúpnej zmluvy a predávajúci ich musia vo svojich ponukách rešpektovať. Pre uzatvorenie zmluvy je vybraná najvýhodnejšia ponuka (pri
výbere sa dodržiava zásada tajnosti.)

Obchodná a platobná bilancia

Obchodná bilancia - balance of trade - je vyjadrenie vzťahu medzi celkovou hodnotou vývozu (exportu) a celkovou hodnotou dovozu (importu) tovarov a služieb za určité obdobie (spravidla za jeden rok).Rozdiel medzi hodnotou vývozu a dovozu tvorí saldo obchodnej bilancie.
Podľa vzájomného vzťahu dovážaného a vyvážaného tovaru rozoznávame:
1. Aktívnu obchodnú bilanciu - hodnota vývozu je vyššia ako hodnota dovozu (aktívne)
2. Pasívnu obchodnú bilanciu - hodnota vývozu je nižšia ako hodnota dovozu (pasívne)
3. Vyrovnanú obchodnú bilanciu - hodnota vývozu sa rovná hodnote dovozu (saldo=0)

Platobná bilancia - balance of payment - je hodnota všetkých platieb, ktoré prechádzajú cez hranice príslušného štátu. Vyjadruje rozdiel medzi peňažnými príjmami a peňažnými výdavkami krajiny.
Podľa vzájomného vzťahu peňažných príjmov a výdavkov rozoznávame platobnú bilanciu:
1. Aktívnu - keď suma peňažných príjmov je vyššia ako suma peňažných výdavkov (zvyšuje hodnotu devízových rezerv)
2. Pasívnu - keď je suma peňažných výdavkov vyššia ako suma peňažných príjmov (znižuje hodnotu devízových rezerv)
3. Vyrovnanú - keď suma peňažných príjmov sa rovná sume peňažných výdavkov

 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Zahraničný obchod SOŠ 2.9625 555 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9784 701 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9763 832 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9668 1358 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.