referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Makroekonomický pohľad na kapitálové trhy
Dátum pridania: 16.05.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Majkl
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 745
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
MAKROEKONOMICKÝ POHĽAD
NA KAPITÁLOVÝ TRH

Cieľom každého ľudského konania je uspokojovanie potrieb – rast spotreby. Nevyhnutnou podmienkou pritom je nahrádzať priame procesy produktívnejšími sprostredkovanými procesmi, jednoduché formy výroby zložitejšími, využívať nové technológie, objavovať nové výrobné zdroje a substituovať nimi obmedzené, resp. vyčerpané. Praktické využitie nových poznatkov vždy vyvoláva investície – čistý prírastok zásoby kapitálu. Kapitálový trh si vynucuje značnú makroekonomickú analýzu. Ako vieme, úroveň národohospodárskeho výstupu závisí od rovnováhy na štyroch trhoch, a to: trhu statkov a služieb, trhu práce, trhu kapitálu a peňažnom trhu. Tieto trhy sú navzájom tesne prepojené. Kapitálový trh a trh statkov a služieb sú vo vzájomnej interaktívnej podmienenosti s trhom práce. , čoho dôsledkom je rast alebo pokles hrubého domáceho produktu a nezamestnanosti. Všetky procesy, ktoré sa tu uskutočňujú, sa zároveň odrážajú na peňažnom trhu – pričom je len samozrejmé, že aj stav peňažného trhu implikuje stav týchto trhov – rast alebo pokles cenovej hladiny, reálnych miezd a pod.
Tvorba nového kapitálu vedie k ekonomickému rastu a zvýšeniu celkového outputu. Zároveň rastie aj súčasná úroveň spotreby, ako aj bohatstvo spoločnosti. Každý ekonomický subjekt sa pri alokácií svojho bohatstva rozhoduje medzi niekoľkými alternatívami s rôznou mierou výnosnosti a rizika. Toto rozhodnutie je dôležitým makroekonomickým procesom. Ovplyvňuje úroveň celkového outputu, jeho rozdelenie na súčastné a budúce použitie. Podmieňuje úroveň zamestnanosti, ekonomický rast, cenovú hladinu, ako aj ďalšie makroekonomické veličiny.

Funkcie kapitálového trhu
v makroekonomickom rozhodovaní

Finančný systém predstavuje v spoločnosti mechanizmus na transformáciu verejných úspor na také investície, ktoré umožňujú rozvoj hospodárstva, vznik nových pracovných príležitostí a zvyšovanie životnej úrovne. Tradične sa finančné systémy jednotlivých krajín rozdeľujú na dve skupiny. Ide jednak o finančný systém s dominanciou bankového sektora, ako je to napr. v Nemecku a Japonsku a jednak o finančný systém orientovaný na kapitálový trh, ako je to napr. v USA alebo Veľkej Británii. V súčasnosti sa však rozdiely medzi týmito systémami stierajú. Maní sa charakter tradičného bankovníctva. Banky čoraz viac vystupujú na kapitálovom trhu ako finanční sprostredkovatelia. Finančný systém, kde prevláda tzv.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.