referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Streda, 19. januára 2022
Doplnková národná priama platba na VDJ na Slovensku v roku 2009
Dátum pridania: 21.08.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 660
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 
Platba na VDJ na zvieratá v kategórii ovce a kozy nad 12 mesiacov je poskytnutá žiadateľovi, ak chová zvieratá uvedené v žiadosti počas najmenej dvoch mesiacov od dátumu podania žiadosti (viazaný stav).
Neoddeliteľnú súčasť žiadosti tvorí zoznam oviec a kôz na farme, ktorý je zostavený žiadateľom na predpísanom tlačive.
Platba na VDJ na zvieratá v kategórii dojčiace kravy nad 24 mesiacov je poskytnutá žiadateľovi, ak chová zvieratá uvedené v žiadosti počas najmenej troch mesiacov od dátumu podania žiadosti. (viazaný stav)
Neoddeliteľnú súčasť žiadosti tvorí zoznam dojčiacich kráv, ktorý je zostavený žiadateľom na predpísanom tlačive.

Žiadateľ je povinný chovať dojčiace kravy oddelene od ostatného HD, bez dojného využitia a ich mlieko používať len na výživu teliat.
Zvieratá, u ktorých sa nedodržala podmienka chovu zvierat uvedených v žiadosti tri mesiace je možné uskutočniť náhradu zvierat inými zvieratami u kategórie dojčiacich kráv oviec a kôz do 15 pracovných dní.
Náhrada sa oznamuje Pôdohospodárskej platobnej agentúre do siedmych pracovných dní odo dňa ich nahradenia. (príslušnému regionálnemu pracovisku podľa miesta trvalého bydliska alebo podľa miesta podnikania žiadateľa)
Žiadateľ to oznamuje príslušnému regionálnemu pracovisku, kde podal žiadosť o doplnkovú národnú priamu platbu na VDJ Veľké dobytčie jednotky.

Podmienka sa považuje za splnenú aj vtedy, ak dôjde k poklesu počtu chovaných zvierat v dôsledku vyššej moci a výnimočných okolností a túto skutočnosť žiadateľ oznámil agentúre do 10 pracovných odo dňa kedy nastala.

Termín predloženia žiadosti:

Žiadateľ predkladá žiadosť agentúre v termíne od 1.3.2009 do 31.3.2009.
Žiadosti o uvedené priame platby a podpory predkladajú žiadatelia podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania príslušnému Regionálnemu pracovisku Platobnej agentúry.

V rámci Slovenskej republiky má Pôdohospodárska platobná agentúra 18 regionálnych pracovísk a to v týchto mestách (Bratislava, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Trenčín, Trnava, Dunajská Streda, Zvolen, Rimavská Sobota, Lučenec, Žilina, Dolný Kubín, Košice, Michalovce, Trebišov, Prešov, Poprad )

Poznámka:

Ak mal žiadateľ podanú žiadosť v roku 2008 dostane predtlačené formuláre:
- Identifikačný list žiadateľa na rok 2009,
- zoznam oviec a kôz na farme,
- zoznam dojčiacich kráv,

Ak žiadateľ prvý krát v roku prekladá žiadosť na VDJ a jedná sa o prvú žiadosť v kalendárnom roku predkladá ju spolu s Identifikačným listom žiadateľa.

Prílohu k žiadosti sú:

A) potvrdenie z centrálnej evidencie o počte zvierat v každej kategórii
B) Rozhodnutie o pridelení individuálnej kvóty

Žiadateľom o platbu na VDJ na zvieratá (príslušné kategórie zvierat) môže byť osoba, ktorá má tieto zvieratá evidované v individuálnom registri vedenom v centrálnej evidencii.
Zoznam obsahuje ušné čísla zvierat, plemeno zvierat a identifikáciu individuálneho registra

Vysvetlivka:
- žiadateľ označuje jednotlivé kategórie zvierat tkz. ušnými číslami pre jednotlivé kategórie zvierat (HD, ovce a kozy)
- žiadateľ má zároveň registrovanú farmu na jednotlivé kategórie zvierat a číslo tejto farmy (Farma na HD, ovce a kozy)
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1, Nariadenie vlády SR č. 266/2007 zo 6. júna 2007 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na VDJ , 3, Metodický pokyn MP SR č. 161... k nariadeniu vlády SR č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky. , 4, Nariadenie vlády č. 42/2009 z 9. februára 2009 , 2, nariadenie vlády č. 37/2008 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 266/2007
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.