referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Piatok, 28. januára 2022
Doplnková národná priama platba na VDJ na Slovensku v roku 2009
Dátum pridania: 21.08.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 660
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 
Oprávnený žiadateľ:

O platbu na VDJ môže byť akákoľvek osoba vykonávajúca poľnohospodársku činnosť na území SR, ktorá spĺňa ďalšie podmienky uvedené v NV SR č. 266/2007.
Pre poskytnutie platby na VDJ neexistuje obmedzenie právnej formy žiadateľa.
Vysvetlenie : nárok majú všetky právnické a fyzické soby aj fyzické osoby nepodnikatelia.

V prípade žiadosti o platbu na VDJ na zvieratá je žiadateľom len tá osoba, ktorá má zvieratá evidované v individuálnom registri vedenom v jeho chove, a v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ)
To znamená, že žiadosť môže podať len tá osoba, ktorá mala zvieratá, na ktoré podala žiadosť o podporu evidované.
Platba na VDJ sa poskytne len v prípade, ak počet schválených VDJ je najmenej 1 VDJ v akomkoľvek zložení.

Kategórie a stav zvierat:

A) teľatá do 6 mesiacov na základe stavu zvierat k 31.3.2007.
- Stav sa určuje na základe výpisu z CEHZ

B) Hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31.marcu 2007.
- Stav zvierat sa určuje na základe výpisu s CEHZ

C) býky voly jalovice nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31.marcu 2007.
- Stav zvierat sa určuje na základe výpisu z CEHZ

D) dojčiace kravy (najmenej raz otelené ku dňu predloženia žiadosti, ktorých mlieko slúži na výživu teliat) nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat ku dňu podania žiadosti.
- Stav zvierat sa určuje na základe zoznamu zvierat, ktorý zostaví žiadateľ. (zoznam dojčiacich kráv – príloha k žiadosti)

E) ovce a kozy nad 12 mesiacov (samičieho pohlavia) na základe stavu zvierat k:

- 31. marcu 2007 – Stav zvierat sa určuje na základe výpisu z CEHZ (odviazaná časť)
v prípade ak sú vo výpise aj barany žiadateľ vyškrtne zo zoznamu tieto zvieratá a žiadosť si predloží na upravený (nižší) počet zvierat (VDJ)

- stav zvierat ku dňu podania žiadosti (samičieho pohlavia) sa určuje na základe zoznamu zvierat, ktorý zostaví žiadateľ (zoznam oviec a kôz – príloha k žiadosti) (viazaná časť)

F) Individuálne referenčné množstvo mlieka (individuálna kvóta) k 31. marcu 2007.
- Stav sa určí na základe rozhodnutia PPA o pridelení individuálnej kvóty.

Retenčné obdobie chovu zvierat:

Platba na VDJ na zvieratá v kategórii ovce a kozy nad 12 mesiacov je poskytnutá žiadateľovi, ak chová zvieratá uvedené v žiadosti počas najmenej dvoch mesiacov od dátumu podania žiadosti (viazaný stav)

Platba na VDJ na zvieratá v kategórii dojčiace kravy nad 24 mesiacov je poskytnutá žiadateľovi, ak chová zvieratá uvedené v žiadosti počas najmenej troch mesiacov od dátumu podania žiadosti. (viazaný stav)

Spôsob chovu dojčiacich kráv:

Žiadateľ je povinný chovať dojčiace kravy na ktoré žiada platbu:

A) oddelene od ostatného hovädzieho dobytka / t.j. dojníc / a to oddeleným ustajnením!

B) Bez dojného využitia a ich mlieko používať len na výživu teliat. To znamená, že od dojčiacich kráv nie je možné získať mlieko dojením a používať ho na komerčné účely, ale iba na výživu teliat.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1, Nariadenie vlády SR č. 266/2007 zo 6. júna 2007 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na VDJ , 3, Metodický pokyn MP SR č. 161... k nariadeniu vlády SR č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky. , 4, Nariadenie vlády č. 42/2009 z 9. februára 2009 , 2, nariadenie vlády č. 37/2008 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 266/2007
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.