referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Piatok, 28. januára 2022
Doplnková národná priama platba na VDJ na Slovensku v roku 2009
Dátum pridania: 21.08.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 660
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 
Postup v prípade vyššej moci:

Poznámka : vyššia moc

(zviera uhynulo s dôvodu choroby, staroby, nutného zabitia, nutný bitúnok) – tieto výnimočné okolnosti dokladá žiadateľ relevantnými dokladmi od veterinára (napr. zvozný lístok, sprievodný list k nutnej porážke popr. úhynu)

V prípade ak došlo k vyššej moci a výnimočným okolnostiam v dôsledku, ktorých sa medzi dátumom podania žiadosti a trvania retenčného obdobia, znížil stav zvierat
(dojčiace kravy, ovce a kozy) a žiadateľ nechce stratiť nárok na platbu v plnej výške je povinný oznámiť túto skutočnosť RP PPA do 10 pracovných dní od nastania vyššej moci alebo výnimočných okolností.

Poznámka : žiadateľ predkladá oznámenie o vyššej moci na to Regionálne pracovisko PPA, kde má podanú žiadosť na priamu platbu cez Veľké dobytčie jednotky.

Žiadosť a Identifikačný list:

1) Žiadosti v roku 2009 o platbu na VDJ sa podávajú v termíne od 1.3.2009 do 31.3.2009 na formulári zverejnenom Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

2) Nariadenie vlády umožňuje podať žiadosť aj po stanovenom termíne a to v lehote do 25 kalendárnych dní. U žiadosti predloženej 25 kalendárnych dní po stanovenom termíne bude znížená výška podpory o 1 % (z platby, na ktorú bol žiadateľ oprávnený v prípade dodržania termínu) za každý pracovný deň omeškania.

3) Žiadateľ, ktorý v príslušnom kalendárnom roku ešte nepredložil identifikačný list žiadateľa, (IL) t.j. ak žiadosť o platbu na VDJ predchádza žiadosť o jednotnú platbu na plochu (vzhľadom na to, že žiadosť o platbu na VDJ sa podáva k 31.3.2009 a žiadosť o jednotnú platbu na plochu až k 15.5., kalendárneho roka predkladá prvý krát Identifikačný list spolu zo žiadosťou o platbu na VDJ.

Poznámka : Identifikačný list žiadateľa sa podáva len raz pri prvom predložení žiadosti.
(v tomto prípade bola prvá žiadosť žiadateľom podávaná na VDJ do 31.3.2009)

4) Žiadateľ o platbu na VDJ je povinný IL predložiť najneskôr súčasne s podaní žiadosti o platbu na VDJ. Žiadateľ predkladá IL na zverejnenom tlačive PPA, ktoré obsahuje náležitosti

5) Spolu s IL predkladá:

- výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra, alebo inej obchodnej evidencie – predkladá orginál, alebo overená fotokópia.
- Zmluva o bankovom účte

Prílohy k žiadosti:

1) výpis CEHZ k 31.3.2007 je prílohou k žiadosti v prípade:

A) teliat do 6 mesiacov
B) HD od 6 do 24 mesiacov
C) HD nad 24 mesiacov (okrem dojníc a dojčiacich kráv)
D) oviec a kôz ( samičie pohlavie ) nad 12 mesiacov (odviazaná časť)

2, Príloha k žiadosti o platbu na VDJ  t.j. na individuálnu kvótu mlieka)

- je rozhodnutie PPA o pridelení individuálnej kvóty k 31.3.2007.
- Stav individuálnej kvóty sa bude krížovo kontrolovať cez doklady PPA.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1, Nariadenie vlády SR č. 266/2007 zo 6. júna 2007 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na VDJ , 3, Metodický pokyn MP SR č. 161... k nariadeniu vlády SR č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky. , 4, Nariadenie vlády č. 42/2009 z 9. februára 2009 , 2, nariadenie vlády č. 37/2008 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 266/2007
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.