referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Piatok, 28. januára 2022
Doplnková národná priama platba na VDJ na Slovensku v roku 2009
Dátum pridania: 21.08.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 660
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 
3) Príloha k žiadosti o platbu na VDJ v prípade dojčiacich kráv je zoznam dojčiacich kráv nad 24 mesiacov (viazaná časť) zostavený žiadateľom.

- Zoznam žiadateľ deklaruje, že tieto zvieratá má v čase podania žiadosti v držbe a že ich bude chovať v čase od podania žiadosti a trvania retenčného obdobia.
- Zoznam tabuľke obsahuje ušné čísla zvierat a identifikáciu individuálneho registra. (register farmy)

4) Prílohou k žiadosti o platbu na VDJ v prípade oviec a kôz samičie pohlavie nad 12 mesiacov (viazaná časť) je zoznam oviec a kôz zostavený žiadateľom.

- Zoznamom žiadateľ deklaruje, že tieto zvieratá má v čase podania žiadosti v držbe a že ich bude chovať od podania žiadosti a trvania retenčného obdobia.
- Zoznam v tabuľkovej forme obsahuje ušné čísla zvierat a identifikáciu individuálneho registra (register farmy)

5) Zoznam oviec a kôz predkladá žiadateľ osobitne od výpisu oviec a kôz z CEHZ. To znamená, že môže predložiť aj výpis oviec a kôz z CEHZ k 31.3.2007 aj zoznam zvierat, plánuje chovať od podania žiadosti a trvania retenčného obdobia.

6) prílohy vo forme výpisov z CEHZ a rozhodnutí o pridelení individuálnej kvóty, nie je žiadateľ povinný opätovne predkladať, ak ich už raz agentúre predložil (t.j. pri podaní žiadosti o VDJ v roku 2007 )

Uvedené podklady nie je potrebné opätovne predkladať nakoľko sú nárokovateľné stavy viazané k dátumu 31.3.2007, ktorý sa v porovnaní so žiadosťou na rok 2007 nezmenil.

Podľa nariadenia vlády č. 42/2009 žiadateľ má právo žiadať o platbu na veľké dobytčie jednotky ( platobné oprávnenie ) podľa počtu veľkých dobytčích jednotiek
kategórie zvierat :

A) teľatá do 6 mesiacov na základe stavov zvierat k 31.3.2007 (zohľadniť prevod platobných oprávnení)

B) Hovädzí dobytok (HD) od 6 do 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31.3.2007 (zohľadniť prevod platobných oprávnení)

C) Býky voly jalovice nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31.3.2007 (zohľadniť prevod platobných oprávnení)

D) ovce a kozy nad 12 mesiacov na základe stavu zvierat k:
- 31.marcu 2007 (odviazaný stav) (zohľadniť prevod platobných oprávnení)

E) individuálne referenčné množstvo mlieka – individuálna kvóta k 31.3.2007
(zohľadniť prevod platobných oprávnení), ktoré žiadateľ choval k príslušnému dátumu.

Platobné oprávnenie je prevoditeľné:

- prechodom alebo prevodom individuálnej kvóty, ktorú žiadateľ doloží písomnou zmluvou a rozhodnutím agentúry predložených spolu so žiadosťou – do 31.3.2009.

- písomnou zmluvou o prevode dobytčích jednotiek (podľa kategórie zvierat), ktorá obsahuje potvrdenie stavu zvierat za kategóriu, ktorá je predmetom prevodu, vystavené centrálnou evidenciou (CEHZ) na meno prevodcu.

Termín predloženia žiadosti:

Žiadateľ predkladá žiadosť agentúre do 31.marca kalendárneho roka spolu s Identifikačným listom.
Žiadateľ podľa nariadenia vlády č. 42/2009 predkladá vyhlásenie žiadateľa o neuskutočnení prevodu platobného oprávnenia do 31. marca kalendárneho roka.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: 1, Nariadenie vlády SR č. 266/2007 zo 6. júna 2007 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na VDJ , 3, Metodický pokyn MP SR č. 161... k nariadeniu vlády SR č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky. , 4, Nariadenie vlády č. 42/2009 z 9. februára 2009 , 2, nariadenie vlády č. 37/2008 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 266/2007
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.