referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Štvrtok, 2. decembra 2021
Doplnková národná priama platba na VDJ na Slovensku v roku 2009
Dátum pridania: 21.08.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 660
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 
Téma : Doplnková národná priama platba na VDJ na Slovensku v roku 2009

Právny predpis:

Nariadenie vlády SR č. 266/2007 zo 6. júna 2007 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na VDJ.
Nariadenie vlády SR č. 37/2008 zo 16 januára 2008 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky.
Nariadenie vlády č. 42/2009 z 9. februára 2009

Vysvetlivka : VDJ (Veľké dobytčie jednotky)
Nariadenie upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej platby na veľké dobytčie jednotky.
Žiadosť o platbu na veľké dobytčie jednotky (VDJ) môže podať osoba vykonávajúca poľnohospodársku činnosť na území SR.

Platba na veľké dobytčie jednotky sa poskytuje na počet veľkých dobytčích jednotiek vypočítaných podľa prílohy 1 a zaokrúhlených na jedno desatinné miesto.
Príloha č. Výpočet veľkých dobytčích jednotiek podľa nariadenia vlády č. 266/2007 Z. z

Kategória jednotka na určenie koeficient na prepočet stavu kateg. na VDJ

Teľatá do 6 mesiacov počet zvierat v ks x 0,20
HD od 6 mesiacov do 24 počet zvierat v ks x 0,60
Býky, voly, jalovice nad 24 mes. počet zvierat v ks x 1,00
Dojčiace kravy nad 24 mesiacov počet zvierat v ks x 1,00
Ovce a kozy nad 12 mesiacov počet zvierat v ks x 0,15 stav viazania
Počet zvierat v ks x 0,15 stav odviazania
Individuálne referenčné
Množstvo mlieka tona x 0,1998

Vysvetlivka :
- počet VDJ sa vypočíta ako súčin stavu kategórie v jednotkách a koeficientu na prepočet stavu kategórie na VDJ

RP PPA (Regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry)
PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra)

Do veľkých dobytčích jednotiek patria:

A) teľatá do 6 mesiacov na základe stavov zvierat k 31.3.2007
B) Hovädzí dobytok (HD) od 6 do 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31.3.2007
C) Býky voly jalovice nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31.3.2007
D) dojčiace kravy nad 24 mesiacov k dátumu podania žiadosti
E) ovce a kozy nad 12 mesiacov na základe stavu zvierat k:
- 31.marcu 2007 (odviazaný stav)
- ovce a kozy nad 12 mesiacov k dátumu podania žiadosti (viazaný stav)
F) individuálne referenčné množstvo mlieka – individuálna kvóta k 31.3.2007
Platba na VDJ sa poskytne najmenej na jednu veľkú dobytčiu jednotku

Stav zvierat sa určuje podľa centrálneho registra zvierat (centrálna evidencia) CEHZ
CEHZ – Centrálna evidencia hospodárskych zvierat
Štátny plemenársky ústav SR a ich príslušné regionálne strediská – vydajú žiadateľovi potvrdenia pre jednotlivé kategórie zvierat k 31.3.2007

Podľa nariadenia vlády SR č. 37/2008 zo 16.1.2008
- Prílohy ako súčasť žiadosti o stave zvierat pre jednotlivé kategórie sa agentúre nepredkladajú, ak ich žiadateľ už predložil agentúre (PPA) v predchádzajúcich rokoch
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1, Nariadenie vlády SR č. 266/2007 zo 6. júna 2007 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na VDJ , 3, Metodický pokyn MP SR č. 161... k nariadeniu vlády SR č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky. , 4, Nariadenie vlády č. 42/2009 z 9. februára 2009 , 2, nariadenie vlády č. 37/2008 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 266/2007
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.