referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Piatok, 27. mája 2022
Priame platby z EU pre farmárov na Slovensku v roku 2009
Dátum pridania: 09.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 980
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 
Téma: Priame platby z EU pre farmárov na Slovensku v roku 2009

Právny predpis:
Nariadenie vlády SR č. 20/2009 zo 14. januára 2009 – Podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Metodický pokyn MP SR č. 185... o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín
Metodický pokyn MP SR č. 1997/2008-350 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky a osobitnej platby na ovocie a zeleninu

Predmet úpravy:
Nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb ktorými sú:
a) jednotná platba na plochu ( SAPS )
b) platba na pestovanie energetických plodín
c) osobitná platba na cukor
d) osobitná platba na ovocie a zeleninu
e) prechodná platba na rajčiaky

Žiadosť o priamu platbu môže podať Pôdohospodárskej platobnej agentúre osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť na území Slovenskej republiky.

1. Jednotná platba na plochu

- Poskytne sa na výmeru obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy vedenú v evidencii pôdnych dielov a blokov. ( LPIS )
Jednotnú platbu na plochu možno poskytnúť žiadateľovi, ak poľnohospodárska pôda:

a) bola obhospodarovaná k 30. júnu 2003
b) užíva výmeru najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,30 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom.
c) má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená
d) je v prípade pestovania konopy osiata odrodami konopy siatej oprávnenými na poskytnutie priamych platieb.

2. Platba na pestovanie energetických plodín

A) platba na pestovanie energetických plodín sa poskytne na plochu energetických plodín s výmerou najmenej 0,30 ha poľnohospodárskej pôdy v jednom diele pôdneho bloku
B) Energetické plodiny sú plodiny, ktoré sa používajú na výrobu produktov na energetické účely a na ktoré:
a. má žiadateľ uzatvorenú zmluvu s prvým spracovateľom energetických plodín ( prvý spracovateľ ) alebo nákupca energetických plodín ( nákupca ), ktorý je v zozname schválených prevádzkovateľov pre príslušný kalendárny rok zverejnenom vo vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky do 15. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka
alebo
b. žiadateľ poskytol písomné vyhlásenie, že ich sám použije vo vlastnom podniku podľa osobitného predpisu
c. zmluva uzatvorená zo žiadateľom s prvým spracovateľom alebo nákupcom, ktorý je v zozname schválených prevádzkovateľov je vyhotovená v štátnom jazyku okrem
náležitostí uvedených v osobitnom predpise obsahuje :
1. rok zberu energetickej plodiny
2. názov a adresu príslušného orgánu členského štátu Európskej únie ( členský štát ) nákupcu alebo prvého spracovateľa, ak je zmluva uzatvorená s prvým spracovateľom alebo nákupcom z iného členského štátu.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Nariadenie vlády SR č. 20/2009 zo 14. januára 2009 – Podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.