referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gašpar
Sobota, 29. januára 2022
Priame platby z EU pre farmárov na Slovensku v roku 2009
Dátum pridania: 09.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 980
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 
Platba na pestovanie energetických plodín sa žiadateľovi poskytne ak:
a, dodá prvému spracovateľovi alebo nákupcovi požadovaný objem energetických plodín uvedených v zmluve. 
b, sám použije požadovaný objem energetických plodín uvedených vo vyhlásení na energetické účely.

Požadovaný objem energetických plodín (dodá prvému spracovateľovi alebo nákupcovi požadovaný objem energetických plodín uvedených v zmluve) alebo sám použije požadovaný objem energetických plodín uvedených vo vyhlásení na energetické účely.
Objem energetických plodín zodpovedá najmenej reprezentatívnemu výnosu pre energetické plodiny, ktorý sa každoročne zverejňuje vo vestníku.

Ak žiadateľ žiada o platbu na výmeru dvojročných a viacročných energetických plodín:
a, platba sa poskytne žiadateľovi v každom roku ich pestovania, pričom je povinný v roku zberu dvojročných a viacročných energetických plodín postupovať nasledovne:
1. dodá prvému spracovateľovi alebo nákupcovi požadovaný objem energetických plodín uvedených v zmluve
2. sám použije požadovaný objem energetických plodín uvedených vo vyhlásení na energetické účely
Žiadateľ uzatvoril zmluvu s prvým spracovateľom alebo nákupcom energetických plodín sa vyžaduje až v roku zberu, za roky predchádzajúce zberu je žiadateľ povinný predložiť vyhlásenie o pestovaní dvojročných a viac ročných plodín podľa osobitného predpisu.

Prílohy k žiadosti:
a, zmluva s prvým spracovateľom alebo nákupcom alebo vyhlásenie o použití vo vlastnom podniku
b, potvrdenie o dodaní energetických plodín ( dodá prvému spracovateľovi alebo nákupcovi požadovaný objem energetických plodín dohodnutých v zmluve ) ak žiadateľ priložil k žiadosti zmluvu s prvým spracovateľom alebo nákupcom
c, vyhlásenie o zbere požadovaného množstva energetických plodín ( vyhlásenie o zbere ) , ak žiadateľ priložil k žiadosti vyhlásenie o použití vo vlastnom podniku
( sám použije požadovaný objem energetických plodín, ktoré uviedol vo vyhlásení na energetické účely )

Potvrdenie o dodaní energetických plodín obsahuje:
a, dátum dodania
b, dodané množstvo energetických plodín osobitne za každú plodinu, ak žiadateľ dodal viac plodín
c, podpis žiadateľa a označenie a podpis osoby, ktorá koná za pravého spracovateľa alebo nákupcu

Termín predloženia potvrdenia o dodávke energetických plodín:
Žiadateľ je povinný potvrdenie o dodaní energetických plodín predložiť agentúre vždy do 15 pracovných dní odo dňa dodania energetických plodín, najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

Vyhlásenie o zbere o zbere osobitne za každú plodinu obsahuje:
a, termín zberu plodín
b, zozbierané množstvo plodiny

Termín predloženia vyhlásenia o zbere:
Vyhlásenie o zbere žiadateľ predkladá agentúre do 15 pracovných dní odo dňa ukončenia zberu plodiny
Žiadateľ, ktorý sám používa energetické plodiny vo vlastnom podniku, je povinný do 15. mája príslušného kalendárneho roka predložiť vyhlásenie o použití vo vlastnom podniku.
Energetické plodiny - rozumieme akékoľvek plodiny, ktoré sa primárne použijú na výrobu energetických produktov.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Nariadenie vlády SR č. 20/2009 zo 14. januára 2009 – Podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.