referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Streda, 30. novembra 2022
Priame platby z EU pre farmárov na Slovensku v roku 2009
Dátum pridania: 09.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 980
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 
Energetické plodiny sa rozumejú:
a, produkty považované za biopalivá
b, elektrická a tepelná energia vyrobená z biomasy
Uvedené energetické produkty predstavujú konečné využitie

Energetické plodiny sú: pšenica, jačmeň ovos, kukurica na zrno, kukurica na zeleno, raž, repka olejka, slnečnica, sója, ľan olejný, hrach, konopa, ďatelina, lucerna, triticale, cukrová repa, kŕmna repa, cirok, zemiaky, trávy, rýchlo rastúce dreviny / vŕba alebo topoľ, /

Konečné využitie energetických plodín:
- z repky olejnej ( bionafta, bioplyn,)
- z kukurice (bioetanol, etanol )

Reprezentatívny výnos:
- minimálna hektárová úroda ( t/ha) potrebná pre splnenie podmienky

Sadzba:
Základná čiastka platby je 45 EUR/ha, avšak deklarovaná výmera, na ktorú sa poskytne uvedená sadzba sa môže znížiť, ak dôjde k prekročeniu maximálnej garantovanej výmery 2 000 000 ha platnej pre celú EÚ.

Žiadateľ a žiadosť:
– Žiadateľ o platbu môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť na území SR.
Nárok na platbu teda nezávisí od právnej formy žiadateľa.
– Žiadateľ predkladá žiadosť Pôdohospodárskej platobnej agentúre po oznámení o začatí prijímania žiadostí najneskôr do 15. mája príslušného kalendárneho roka
Žiadateľ predkladá na spoločnej žiadosti ( Jednotná žiadosť na rok ) na formulári, ktorý je vystavený na stránke PPA ( www.apa.sk ) alebo na regionálnych pracoviskách Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Poznámka: Žiadateľ podáva žiadosť podľa miesta trvalého pobytu ( pre FO ), alebo podľa miesta sídla spoločnosti ( PO )

V rámci Slovenskej republiky má Pôdohospodárska platobná agentúra 18 regionálnych pracovísk a to v týchto mestách ( Bratislava, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Trenčín, Trnava, Dunajská Streda, Zvolen, Rimavská Sobota, Lučenec, Žilina, Dolný Kubín, Košice, Michalovce, Trebišov, Prešov, Poprad )

Poznámka: ak mal žiadateľ podanú žiadosť v roku 2008 na jednotnú platbu na plochu (SAPS ) dostane automaticky všetky podklady z PPA predtlačené t.j. / Identifikačný list žiadateľa na rok 2009, Jednotnú žiadosť na plochu na rok 2009 /

Prílohy k žiadosti:
Všeobecné prílohy k žiadosti sú:
A, grafická príloha ( žiadateľ vyznačí poľnohospodársku pôdu a jej využitie )
B, zoznam poľnohospodárskych pozemkov žiadateľa a ich využitie

Využitím sa v prípade ornej pôdy rozumie jej osiatie a to tak, aby údaje v grafickej časti žiadosti súhlasili s údajmi uvedenými v „ zozname poľnohospodárskych pozemkov žiadateľa a ich využitia„. V zozname pozemkov, v stĺpci kód užitia zaznačuje „E“ ako kód platby na energetické plodiny dodané nákupcovi alebo spracovateľovi. Symbol „S“ ako kód platby na energetické plodiny spracované na podnik žiadateľa samo–spracovateľa.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Nariadenie vlády SR č. 20/2009 zo 14. januára 2009 – Podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.