referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Nedeľa, 22. mája 2022
Priame platby z EU pre farmárov na Slovensku v roku 2009
Dátum pridania: 09.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 980
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 
Identifikačný list žiadateľa obsahuje údaje umožňujúce identifikáciu žiadateľa a to najmä:
a, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo pri FO,
b, meno a priezvisko, adresu miesta podnikania, rodné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa
c, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu
d, výpis z obchodného registra alebo z inej obchodnej evidencie platný 60 dní, ak ide právnickú osobu
e, číslo účtu v banke ( zmluva o bankovom spojení )
f, zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik
Kontrola žiadostí sa vykonáva cez Integrovaný administratívny a kontrolný systém ( IACS )

Všeobecné podmienky:
1, žiadateľ je povinný na požiadanie agentúry riadne preukázať vlastnícky, nájomný alebo užívateľský vzťah k pôde.
2, žiadateľ je povinný na požiadanie agentúry predložiť všetky požadované doklady, ktoré súvisia s kontrolou krížového plnenia.
3, Ak žiadateľ neumožní agentúre vykonať kontrolu na mieste, priama platba sa žiadateľovi neposkytne.
- ak žiadateľ neumožní agentúre vykonať kontrolu na mieste v oblasti plnenia podmienok krížového plnenia aj pred podaním žiadosti, priama platba sa žiadateľovi neposkytne.
4, Poskytnutie priamej platby ( platba na energetické plodiny, osobitná platba na cukor, osobitná platba na ovocie a zeleninu, prechodná platba na rajčiny ) je podmienená splnením podmienok na poskytnutie jednotnej platby na plochu.
5, V prípade vyššej moci a výnimočných okolností je žiadateľ povinný zaslať agentúre oznámenie v termíne na tlačive, ktoré na internetovej stránke zverejní agentúra.
( vyššia moc : úmrtie žiadateľa, profesijná neschopnosť žiadateľa, prírodná pohroma / sucho, ľadovec, mráz, dážď /. Vyššiu moc dokladuje relevantnými dokladmi (fotodokumentácia poškodených plôch)

Ak žiadateľ pestuje konopu siatu, je povinný:
a, najneskôr do 3 dní oznámiť začiatok kvitnutia konopy siatej na príslušnom pôdnom bloku alebo na príslušnom diele pôdneho bloku.
b, pestovať konopu siatu za bežných vegetačných podmienok podľa miestnej praxe najmenej 10 dní po skončení kvitnutia.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |  5  |   6   
 
Zdroje: Nariadenie vlády SR č. 20/2009 zo 14. januára 2009 – Podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.