Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výška priamych platieb pre poľnohospodárov v roku 2008

Téma: Výška priamych platieb pre poľnohospodárov v roku 2008

Oznámenie o výške priamych platieb na rok 2008

Na základe oznámenia Ministerstva pôdohospodárstva SR o výške priamych platieb a doplnkových národných priamych platieb na rok 2008 č. 2148/2008-100 uverejnený vo vestníku MP SR čiastka 21 z 30. októbra 2008.

MP SR oznamuje sumy pre jednotlivé priame platby a doplnkové národné priame platby na základe:

1, § 2 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.
– Jednotná platba na plochu ( SAPS ): 2 928,06 Sk/ha 96,64 €/ha

2, § 2 os. 5 nariadenia vlády SR č. 82/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor.
– Osobitná platba na cukor ( CUK ) : 17 031,36 Sk/ ha 562,09 €/ha

3, § 2 ods. 9 nariadenia vlády SR č. 158/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín.
– Platba na pestovanie energetických plodín: 1 363,50 Sk/ha 45 €/ha

4, § 5 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 151/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky a osobitnej platby na ovocie a zeleninu:
– a, osobitná platba na ovocie a zeleninu: 1 227,06 Sk/ha 40,50 €/ha
– b, Prechodná platba na rajčiaky: 23 421,31 Sk/ha 772,98 €/ha

5, § 6 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 159/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe v znení nariadenia vlády č.36/2008 Z. z.:
- 1, platba na plodiny pestované na ornej pôde: 1 685,89 Sk/ha 55,64 €/ha
- 2, platba na chmeľ: 9 000,- SK/ha 297,03 €/ha
- 3, platba na vybrané druhy tabaku / burley / 52,72 Sk/kg 1,74 €/kg
- 4, platba na vybrané druhy tabaku /virginia / 65,15 Sk/kg 2,15 €/kg

6, § 4 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na VDJ:
– platba na veľké dobytčie jednotky (VDJ) 4 219,- Sk/VDJ 139,24 €/VDJ
Koeficient viazania pre ovce a kozy: 0,65

Nariadenie vlády SR č. 400/2008 z 1.10.2008, ktorým sa mení dopĺňa NV SR č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach:

Typ oblasti Vyrovnávací príspevok €/ha ročne na obdobie 2007-2013:
H1 126,71
H2 115,20
H3 103,69
H4 86,39
Typ oblasti Vyrovnávací príspevok €/ha ročne na obdobie 2007-2013
O1/1 88,28
O1/2 68,36
O1/3 56,96
O2 39,87
O3 31,34
O4/1 68,36
O4/2 74,03
O4/3 54,11

Typ oblasti Vyrovnávací príspevok €/ha ročne na obdobie 2007-2013
S1 38,29
S2 25,00
S3 53,15
S4 36,14
S5 55,27
S6 40,40

Rozhodujúce pre celkovú sumu platby sú sadzby uvedené v eurách, sadzby uvedené v Sk sú indikatívne. V súlade s čl. 45 ods. 2 nariadenia Rady ES č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky v platnom znení sa celková suma platby prepočíta kurzom 30,3 Sk/€

Vysvetlivky:
H – Horské znevýhodnené oblasti
O – Ostatné znevýhodnené oblasti
S – Špecificky znevýhodnené oblasti

Pôdohospodárska platobná agentúra bola zriadená zákonom č. 473/2003 z 24. októbra 2003, ako poskytovateľ priamych a národných doplnkových platieb. Žiadateľ po splnení podmienok podľa uvedených nariadení vlády, na jednotlivé priame a doplnkové platby v pôdohospodárstve. Žiadosť podáva podľa miesta trvalého bydliska na príslušnom Regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Zdroje:
Zákon č. 473/2003 z 24. októbra 2003 o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve -
Nariadenie vlády SR č. 400/2008 z 1.10.2008 ktorým sa mení dopĺňa NV SR č. 213/2007 z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach -
Vestník MP SR čiastka č. 21 z 30.októbra 2008 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk