referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Simona, Šimon
Piatok, 30. októbra 2020
Nezamestnanosť a vzdelávacie programy
Dátum pridania: 23.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 330
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
Vzdelávacie programy možno vzájomne kombinovať a realizovať ich aj ako regionálne národné alebo pilotné projekty vzdelávania prípravy pre trh práce.
Regionálne národné a pilotné projekty vzdelávania a prípravy pre trh práce môže vypracovať a realizovať ústredie a úrady v spolupráci z orgánmi štátnej správy zo zástupcami organizácií zamestnávateľov a zástupcami odborových organizácií zo zamestnávateľmi zo samosprávnymi krajmi z mestami a obcami s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m / s občianskymi združeniami, s neziskovými organizáciami alebo nádáciami. /

B) Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie:

Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre trh práce ak to vyžaduje ich uplatnenie na trhu práce na základe zhodnotenia ich schopností pracovných skúseností odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu najmä v prípade:

1. nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností
2. potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce
3. straty schopností vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní

Úrad môže poskytnúť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce a nákladov súvisiacich zo vzdelávaním a prípravou pre trh práce na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi:

A) úradom a uchádzačom o zamestnanie
B) úradom a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce
C) Úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou

Oprávnené náklady na zaškolenie a prípravu na prácu:

Oprávnené náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 55 a ods. 5 na zaškolenie a prípravu na prácu občana zo zdravotným postihnutím sú:

- priame náklady vynaložená na zaškolenie alebo na prípravu na prácu a to náklady na materiál mzdy a odmeny zamestnancov, úhrada preddavku na povinné zdravotné poistenie, poistenie na sociálne poistenie, a príspevok na starobné dôchodkové poistenie platných zaradením na vzdelávanie a prípravu pre trh práce za svojich zamestnancov vykonávajúcich zaškolenie a prípravu na prácu a ostatné priame náklady.
- Režijné náklady pri zaškoľovaní alebo príprave na prácu / www.upre.sk /

Poradenstvo pre výber zamestnania a poradenstvo pre výber zamestnanca sú zamerané na posúdenie osobných predpokladov, schopností a zručností občana a v nadväznosti na to na vyhľadávanie zodpovedajúceho zamestnania, poskytovanie informácií a odborných rád súvisiacich najmä so zdravotnými a kvalifikačnými požiadavkami na pracovné miesto.

1. Burzy informácií

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny organizujú v spolupráci s partnermi z rezortu školstva burzy informácií, kde vytvárajú priestor stredným školám prezentovať svoje učebné a študijné odbory. Majú možnosť predstaviť z pohľadu detí menej atraktívne odbory, ktorých absolventi sú žiadaní zamestnávateľmi a po ukončení štúdia majú vysokú šancu zamestnať sa v zaujímavom povolaní. Spolu so školami sa prezentujú aj zamestnávatelia. Rôznym spôsobom predstavujú svoj výrobný program, výrobné haly, stroje, pracovné prostredie, prezentujú zaujímavé technológie.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. PETLÁK, Erich 1997. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 270 s. ISBN 80-88778-49-2, 2. ĎURIČ, Ladislav HOTAR, Viliam et. al. : 2000 Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vyd. Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 547 s. ISBN 80-08-02814-9 , 3, KRATOCHVILOVÁ, Emília : Výchova v čase mimo vyučovania – neformálna výchova a vzdelávanie In : Vychovávateľ, roč. 51, november 2004, č.3, s. 2-5
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.