referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aurélia
Sobota, 31. októbra 2020
Nezamestnanosť a vzdelávacie programy
Dátum pridania: 23.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 330
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
Pre správne rozhodnutie je dôležité aby informácie o možnostiach mali nielen deti, ale najmä rodičia. Zoznam škôl a prehľady učebných a študijných odborov nepostačujú pre dobré rozhodnutie. Preto sú burzy informácií organizované tak, aby deti navštívili burzu v doobedňajších hodinách v sprievode pedagogického dozoru a poobede mohli prísť aj s rodičmi. Súčasťou búrz informácií sú aj možnosti získať informácie o trhu práce, o úspešnosti absolventov konkrétnych škôl, o zamestnávateľmi hľadaných odborníkoch. Deti i rodičia si tu nájdu veľa informačných materiálov k voľbe povolania, môžu si spraviť rôzne testy záujmov vo vzťahu k voľbe študijného odboru. Burzy informácií sa uskutočňujú na všetkých úradoch postupne v čase od októbra do novembra.

2. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Je orgánom štátnej správy. Jeho úlohou je riadiť, metodicky usmerňovať a kontrolovať výkon činností úradov v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti úradmi PSVR, ďalej vypracovávanie a usmerňovanie realizácie celoštátnych projektov na zlepšenie situácie na trhu práce; vykonávanie sprostredkovania zamestnania pre občanov SR v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom siete Eures; ( Európske služby zamestnanosti ), vydávanie povolení na vykonávanie činnosti pre sprostredkovateľov za úhradu, agentúram dočasného a podporovaného zamestnávania.

K dôležitým činnostiam patrí informovanie verejnosti o štatistických zisteniach vývoja na trhu práce vo vzťahu k nezamestnanosti a aktivít súvisiacich s jej zmierňovaním a taktiež vydávanie časopisu „Sociálna politika a zamestnanosť“, v ktorom približuje dianie na úradoch, aktuálne informácie o poskytovaných službách v oblasti sociálnych vecí a rodiny a službách zamestnanosti.

3. Štátni poskytovatelia odborných poradenských služieb

Sprostredkovateľské služby u nás poskytujú štátni aj neštátni poskytovatelia. Štátnymi poskytovateľmi sú:
- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Štátni poskytovatelia sprostredkovávajú zamestnanie na území Slovenskej republiky.
Zamestnanci EURES sprostredkovávajú dlhodobé zamestnanie, zamestnanie pomocných síl do domácností s postihnutým členom, sezónne zamestnanie a letné brigády pre študentov vysokých škôl/univerzít aj do Spolkovej republiky Nemecko, stážové pobyty do Luxemburska, Fínska a Švajčiarska. Sprostredkovanie zamestnania ústredím a úradmi PSVR je bezplatné.

Prvým miestom, kde by sa mal potenciálny klient zastaviť pri príchode na úrad, je Informačno-poradenské stredisko (IPS). Zamestnanci mu bezplatne poradia a poskytnú potrebné informácie. Okrem iných sú to najmä informácie o voľných pracovných miestach v regióne a v celej SR. Úrad má v IPS informácie aj o takých, miestach ktoré zamestnávateľ z rôznych dôvodov nechce zverejňovať na internete. Občan, ktorý stratil zamestnanie, by nemal návštevu IPS odkladať.
Začať hľadať nové vhodné zamestnanie je najlepšie čo najskôr a ak sa to podarí ešte skôr ako prejde 7 kalendárnych dní od ukončenia pracovného pomeru, kontakt s úradom môže zostať len v polohe záujemcu o zamestnanie a nebudete tak musieť absolvovať veľa administratívnych úkonov spojených so zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Záujemcom o zamestnanie môže byť každý, kto nie je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie. Môže sa ním stať aj zamestnaný, ktorý uvažujete o zmene zamestnania, či zmene bydliska s tým spojenej zmene zamestnania. Výhodou evidencie v pozícii záujemcu je, že sa môže prihlásiť na ktoromkoľvek úrade bez ohľadu na trvalý pobyt aj na viacerých úradoch súčasne.
Ak sa rozhodnete požiadať úrad o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, je najlepšie urobiť tak najneskôr siedmy deň po ukončení pracovného pomeru alebo ukončení vykonávania SZČ. Zdravotné poistenie tak bude za vás platiť štát nepretržite. Vašou povinnosťou je ale nahlásiť zaradenie do evidencie zdravotnej poisťovni.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. PETLÁK, Erich 1997. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 270 s. ISBN 80-88778-49-2, 2. ĎURIČ, Ladislav HOTAR, Viliam et. al. : 2000 Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vyd. Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 547 s. ISBN 80-08-02814-9 , 3, KRATOCHVILOVÁ, Emília : Výchova v čase mimo vyučovania – neformálna výchova a vzdelávanie In : Vychovávateľ, roč. 51, november 2004, č.3, s. 2-5
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.