referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Pondelok, 22. apríla 2024
Nezamestnanosť a vzdelávacie programy
Dátum pridania: 23.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 330
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
Téma: Nezamestnanosť a vzdelávacie programy

Vzdelávanie
– je proces zameraný hlavne na rozvoj intelektovej ( rozumovej ) stránky osobnosti. Výsledkom procesu vzdelávania je vzdelanie.“ ( Kratochvílová, 2004, s. 12 )
– „ proces, v ktorom si žiak osvojuje poznatky a činnosti, vytvára vedomosti a zručnosti, rozvíja telesné a duševné schopnosti a záujmy
– značí dlhodobú a nepretržitú inštitucionalizovanú vyučovaciu činnosť učiteľov, lektorov vo funkcii profesionálneho vzdelávateľa v škole, mimoškolskom výučbovom zariadení na prípravu učiacich sa na ich pracovný a mimoškolský život v spoločnosti, v ktorej žijú. „ ( Petlák., 1997, s. 31)
–„ predstavuje výsledok a produkt výchovy, vzdelávanie je nepretržitý permanentný a kontinuálny proces, v ktorom sa tento výsledok dosahuje.“ ( Ďurič.,–Hotár., 2000, s. 500 )

Nezamestnaný
- v ekonomickej teórii je osoba považovaná a schopná pracovať, ktorá si však nemôže nájsť platené zamestnanie.
Za nezamestnanú treba považovať osobu, ktorá hľadá prácu za mzdu, ale nemôže nájsť prácu primeranú svojím schopnostiam a za prijateľných podmienok.
Nezamestnaný je ten, kto je schopný a výkonný pracovník a je ochotný prijať prácu vo svojom odbore, ale nemôže nájsť zamestnanie pre nedostatok práce.

Definícia nezamestnanosti je založená na tom, že osoba schopná práce je vyradená z možnosti pracovať v platenom zamestnaní. So svojím vyradením sa však neuspokojuje.
A hľadá si nové platené zamestnanie, trebárs i na čiastočný úväzok. Zjednodušene sa dá povedať, že nezamestnaným je ten, kto nie je zamestnaný, ale aktívne si prácu hľadá alebo čaká, kým sa bude môcť do práce vrátiť.

Vzdelávacie programy na trhu práce:

1. sprostredkovanie zamestnania je aj evidenčná informačná a poradenská činnosť, ako aj vyhotovenie a zverejnenie zoznamov voľných pracovných miest. ( UPSVaR )
2. vzdelanie a príprava na trh práce
3. programy a vzdelávanie a prípravy na trh práce
4. vzdelávanie a príprava na trh zamestnanca
5. príspevok na podporu zamestnávania účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce

Úloha vzdelávacích programov:

A) Formy vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie:

1. akreditované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania
2. akreditované programy na získanie konkrétnej odbornej zručnosti
3. vzdelávacie aktivity v rámci medzinárodných programov
4. samostatné vzdelávacie programy na základných školách a samostatných vzdelávacích programoch na stredných školách v rámci sústavy učebných a študijných odborov
5. Iné akreditované vzdelávacie aktivity, ktoré smerujú k získaniu novej kvalifikácie alebo rozšíreniu doterajšej kvalifikácie.
6. Programy na získanie praktických skúseností
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. PETLÁK, Erich 1997. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 270 s. ISBN 80-88778-49-2, 2. ĎURIČ, Ladislav HOTAR, Viliam et. al. : 2000 Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vyd. Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 547 s. ISBN 80-08-02814-9 , 3, KRATOCHVILOVÁ, Emília : Výchova v čase mimo vyučovania – neformálna výchova a vzdelávanie In : Vychovávateľ, roč. 51, november 2004, č.3, s. 2-5
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.