referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Motivácia
Dátum pridania: 23.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 005
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Téma: Motivácia

Pojem motivácia a súvisiace pojmy

Pracovný výkon človeka nesúvisí len s motiváciou, ale závisí aj od jeho schopností a od pracovného prostredia. Na to, aby práca bola efektívna:
– človek musí chcieť robiť / motivácia /
– musí vedieť, ako ju urobiť / schopnosť /
– musí mať primerané pracovné podmienky na jej vykonanie / prostredie /
V / výkon / = F / faktory /
V= M (motivácia) + S ( schopnosti) + P ( prostredie )
Motivácia je všeobecným označením pre všetky vnútorné podnety, ktoré vedú k určitej činnosti človeka, resp. k určitému konaniu. Motivácia vyjadruje skutočnosť, že v ľudskej psychike pôsobia špecifické, nie celkom vedomé či nevedomé vnútorné hybné sily – pohnútky, motívy. Tieto motívy činnosti človeka, t.j. jeho chcenie, prežívanie, jednanie určitým smerom ho aktivizujú a prebudenú aktivitu udržujú. Významnými znakmi motivácie sú nasledovné dimenzie.

– dimenzie smeru: Človek sa na niečo orientuje a od niečoho sa odvracia ( napr. chce dosiahnuť určité postavenie, nechce zotrvať v určitom kolektíve )
– dimenzia intenzity, sila záujmu ( napr. musí dosiahnuť určité postavenie aj za cenu, chce to dosiahnuť, ale nič sa nestane, keď to tak nebude )
– dimenzia stálosti / Vytrvalosti / trvalosti záujmov

Motivácia ako jeden zo základných predpokladov úspešnosti a efektívnej výkonnosti ľudí v pracovnom procese tvorí podstatnú časť teórie a praxe manažmentu a psychologických vied. V praxi sa jednoznačne potvrdilo, že len ten riadiaci pracovník, ktorý je sám primerane motivovaný, dokáže primerane motivovať a motivačne viesť svojich spolupracovníkov. Pričom táto schopnosť sa považuje v súčasnom manažmente za jednu zo základných zručnosti manažéra. Naopak, demotivovaný manažér stráca zároveň schopnosť motivovať a motivačne viesť.

Motiváciu možno pomenovať ako súbor faktorov, ktoré vyvolávajú, udržiavajú a usmerňujú psychickú aktivitu človeka v smere znovu obnovenia psychickej rovnováhy k narušeniu ktorej došlo. Viacerí autori vymedzujú motiváciu ako proces, ktorého obsahom je vnútorná psychická aktivácia. Táto pozostáva zo vzbudzovania aktivity organizmu, z jeho energizovania a súčasne aj z regulácie, ktoré sa prejavuje v určitým smerom zamerané na správanie a konanie. Z toho vyplýva, že každé ľudské správanie je zamerané na dosiahnutie nejakého cieľa. Chápanie motivácie má mimoriadny význam pre pracovný proces.

Motív a stimul

Motív – je vnútorná pohnútka určitého správania a konania človeka, ktoré smeruje k určitému cieľu, prejavuje sa intenzitou a trvaním.
Medzi najčastejšie motívy patria: pudy, inštinkty, potreby, záujmy, sklony, povinnosti, ideály.
Každý riaditeľ by mal tiež vedieť, že okrem vnútorných motívov zohrávajú v procese pracovnej motivácie veľkú úlohu vonkajšie podnety. Tie aktivizujú motívy jednotlivca a ovplyvňujú jeho správanie. Označujú sa pojmom stimul / motivátor /
Od pochopenia a úspešného ovplyvňovania motivácie pracovného konania prostredníctvom vhodne zvolených stimulov závisí úspech celého systému riadenia ľudských zdrojov.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. ZAJKO, Marian. Et.al : 2007 Základy personálneho manažmentu. Prvé vyd. Bratislava : Vydavateľ STU, 2007 117 s. ISBN 978-80227–2710-5
Podobné referáty
Motivácia 2.9792 2819 slov
Motivácia SOŠ 2.9721 1343 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.