referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milena
Štvrtok, 9. apríla 2020
Daňová sústava na územi SR
Dátum pridania: 26.05.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tiny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 361
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
Štátny rozpočet je centralizovaný fond peňažných prostriedkov, ktorým disponuje štát. Príjmy získava do rozpočtu predovšetkým vyberaním daní, poplatkov, cla a iných príjmov do FO a PO. Rozpočtové príjmy však tvoria výdavky ŠR. Veľkosť výdavkov určuje výšku príjmovej stránky rozpočtu.
Príjmy: * daňové príjmy spolu
* nedaňové príjmy spolu
* príjmy zo splácania úverov, pôžičiek, z predaja akcií
Výdavky: => dotácie podnikovým subjektom
=> verejná spotreba obyvateľstva
=> verejná spotreba štátu
=> transfery domácnostiam
=> transfery obciam a podobne
Výdavkovú časť navrhujú jednotlivé rezorty - ministerstvá. ŠR schvaľuje NR SR zákonom každoročne. Daňová sústava predstavuje súhr daní, ktoré možno vyberať na území SR. Táto daňová sústava bola zavedená v roku 1993.
Delenie daní:
1) NEPRIAME: * dph
* spotrebné dane: + z vína
+ z piva
+ z liehu
+ z tabaku a tabakových výrobkov
+ z uhľovodíkových palív a mazív
2) PRIAME: * daň z príjmov: + FO
+ PO
* daň z nehnuteľnosti: + z pozemkov
+ z bytov
+ zo stavieb
* daň z dedičstva, darovania, prevodu a prechodu nehnuteľnosti
* cestná daň
Subjekt dane: je FO alebo PO povinná podať daňove priznanie a daň zaplatiť. Daňovník: odvádza daň správcovi dane sám.
Platiteľ dane: je zodpovedný za odvedenie dane, ale daňové zaťaženie znáša daňovník.
Objekt dane: môže byť rôzny. Napr. DzP, daň z majetku, nehnuteľnosti....
Základ dane: je to základ, z ktorého daňovník alebo platiteľ vypočítava svoju daňovú povinnosť.
Sadzba dane: je nástroj, podľa ktorého sa z daňového základu vypočíta výška dane.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.