referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milena
Štvrtok, 9. apríla 2020
Majetok podniku
Dátum pridania: 26.05.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tiny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 399
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
Majetkom podniku rozumieme všetky prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa a vytvára, a s ktorým vo vlastnom záujme účelne hospodáril
Základné členenie: INVESTIČNÝ
OBEŽNÝ
I N V E S T I Č N Ý: => Hmotný: * budovy, haly, stavby
* stroje, prístroje, zariadenia
* dopravné prostriedky
* inventár
* pozemky
* nedokončené hmotné investície
* obstaranie HIM
=> Nehmotný: ** zriaďovacie výdavky
** software
** oceniteľné práva
** nedokončené nehmotné investície
** ostatný NIM
=> Finančné investície: *** dlhodobé CP a vklady
*** dlhodobé pohľadávky z pôžičiek
*** ostatné finančné investície
O B E Ž N Ý: => Zásoby: - materiál
- nedokončená výroba
- polotovary vlastnej výroby
- výrobky
- tovar
- zvieratá
=> Pohľadávky: -- odberatelia
-- ostatné pohľadávky
=> Finančný majetok: --- pokladnica
--- ceniny
--- účty v bankách
--- krátkodobý finančný majetok
=> Ostatný obežný majetok: ---- iné pohľadávky (N budúcich období)
---- iný majetok (peniaze na ceste)
Kritériom pri členení majetku je účel obstarávania. Ak podnik obstaráva majetok na podnikateľskú činnosť, je to IM. Ak nakupuje majetok s cieľom ďalšieho predaja, je to obežný majetok. Ďalším kritériom je doba použitia. IM používa podnik dlhodobo (viac ako 1 rok). Obežný majetok sa používa krátkodobo (do 1 roka, prípadne sa spotrebuje naraz).
Nie každý majetok, ktorý sa podľa predchádzajúcich dvoch kritérií dá začleniť ako IM, aj napriek tomu takým majetkom je. Musí splniť ďalšie kritérium a to hodnotové (20,000,-- Skk).
Ďalším kritériom je likvidnosť, tj. premna na peňažnú hotovosť. U IM potrebujeme viac času i námahy na premenu na peniaze.
Obstarávanie IM sa označuje ako investičná činnosť.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Majetok podniku SOŠ 2.9462 568 slov
Majetok podniku GYM 2.9921 653 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.