referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Náklady podniku
Dátum pridania: 26.05.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tiny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 472
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Náklady podniku - peňažné vyjadrenie spotreby výrobných faktorov. Náklady mzdy vedú k zníženiu majetku podniku. Ekonomické ciele podniku - je zisk, finančná stabilita, efektívnosť.
Výkony podniku - sú výsledky výrobnej, obchodnej a inej činnosti.
a) Náklady z hľadiska podniku ako celku => sledujú sa vo finančnom účtovníctve. Nákladmi sa rozumie každé zníženie mejtku podniku vo vnútorných ukazovateľoch v SKK.
b) Náklady z vnútropodnikového hľadiska => sa sledujú vo VPÚ.
Výdavky - úbytok finančných prostriedkov platené v hotovosti.

Medzi N a výdavkami môže nastať vecný a časový nesúlad. Vyplýva z časového posunu vzniku N a výdavku. Časový nesúlad znamená, že v jednom období vznikne výdavok a tento je v inom období uznaný za N.
Členenie nákladov:
* podľa nákladových druhov
* podľa položiek kalkulačného vzorca
* podľa závislosti od objemu výkonov
* podľa požiadaviek účtovníctva na vyčíslenie HV v jednotlivých oblastiach činnosti podniku
DRUHOVÉ ČLENENIE: je základným členením v každom podniku na prvotné (externé) a druhotné .
Súčet N slúži na vyčislenie HV podniku. Podiel jednotlivých druhov označujeme pod pojmom štruktúra N. Pri členení podľa N druhov nazývame ekonomické členenie N. Podľa druhov N sa členia takto: => spotrebované nákupy
=> nakupované a použité služby
=> mzdové a ostatné osobné N
=> dane a poplatky
=> iné prevádzkové N
=> odpisy IM
=> finančné N
=> mimoriadne N
=> DzP PO
=> ostatné druhy N
Druhotné N predstavujú spotrebu výkonov iných vnútropodnikových útvarov.

Náklady podniku: * PRVOTNÉ - vznikajú pri styku s okolím
* DRUHOTNÉ - vznikajú pri vzťahu vnútropodnikových útvarov

Kalkulačné metódy a členenie N
kalkulovanie => činnosť N na konkrétny výkon
kalkulácia => je výsledkom kalkulovania na jednotku výkonu
kalkulačná jednica => výkon, na ktorý sa uskutočňuje kalkulácia N
priame N => sú tie, ktoré vznikajä v priamej súvislosti s príslušným výkonom. Označujeme ich aj pojmom jedincové N, pretože sa vzťahujú priamo na kalkulačnú jednicu.
nepriame N => spoločné N obsluhy a riadenia výroby.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Náklady podniku SOŠ 2.9394 3298 slov
Náklady podniku 2.9797 417 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.