referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Soňa
Sobota, 28. marca 2020
Odmeňovanie pracovníkov v podniku
Dátum pridania: 26.05.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tiny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 553
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
Stimulácia je vonkajší podnet, ktorý pôsobí na správanie pracovník nepriamo, prostredníctvom jeho motivácie.
Motivácia predstavuje všetky vnútorné podnety, ktoré aktivizujú človeka a vedú ho k určitému správaniu. Stimulačné prostriedky: * mzda
* materiálne výhody a služby
* spoločenské postavenie
* práca, ktorá uspokojuje
* príležitosť pre rozvoj a pracovný postup
* pozitívne hodnotenie pracovníka bezprostredným nadriadeným
* uznanie spolupracovníkov
* spravodlivé a schopné vedenie
* osobná sila a vplyv
* dobré pracovné podmienky
Peňažné odmeňovanie sa realizuje v práci najmä na základe zákona o mzde.
Mzda predstavuje plnenie poskytované zamestnávateľom za prácu. Dojedná sa v pracovnej alebo kolektívnej zmluve. Zákon o mzde predstavuje len základný ráme pre dojednávanie miezd. Formy miezd:
Z Á K L A D N É : časová
úkolová
podielová
zmiešaná
zmluvná
naturálna
D O P L N K O V É : odmeny
prémie
osobné ohodnotenie
podiely na hospodárskom výsledku
č a s o v á: Mč = Tm * Sm
Mč=> časová mzda pracovníka
Tm=> odpracované hodiny za mesiac
Sm=> mzdová sadzba v tarifnej triede za hodinu
Mzdové tarify upravuje nariadenie vlády SR zo 16.12.1997 a obsahuje 12 tarifných tried:
1. trieda - 16,20 Skk/hod
12.trieda - 32,20 Skk/hod

ú k o l o v á: závisí od skutočného výkonu pracovníka Su = Nč * Sm
Su=> úkolová sadzba 60
Nč=> norma času v minútach za kus
Sm=> mzdová sadzba v príslušnej tarifnej triede za hodinu

p o d i e l o v á: uplatňuje sa najmä v oblastiach poskytovania služieb a to na pracoviskách, kde výkon možno merať iba súhrnnými ukazovateľmi. Mu = Q * Su
Mu=> úkolová mzda
Q=> počet jednotiek výkonu
Su=> úkolová sadzba za kus


z m i e š a n á: vhodné vzájomné kombinovanie
* časová a úkolová
* časová a podielová
* využitie v konkrétnych podmienkach prednosti týchto foriem miezd

z m l u v n á: je dohodnutá mzda medzi zamestnávateľom a pracovníkom

n a t u r á l n a: predstavuje len časť mzdy, hradenou formou výrobkov, výkonov, prác a služieb

Doplnkové: sú voľné, uplatňované a účelovo zamerané na požadované ciele.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.