referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Svetozár
Pondelok, 16. mája 2022
Personálna činnosť v podniku
Dátum pridania: 26.05.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tiny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 568
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 3.02 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
Personálny manažment v podniku je časť riadiacich pracovníkov, ktorí sa sústreďujú na problematikuk zamestancov.
Základom personálneho plánovania je stanovenie potrebného počtu a štruktúry pracovníkov. Postup výpočtu čistej potreby pracovníkov: R = Q
R=> potrebný počet pracovníkov Fe*Pp
Q=> objem výroby v SKK
Fe=> efektívny fond pracovného času 1 robotníka v hodinách
Pp=> produktivita práce 1 robotníka za hodinu vyjadrená v hodnotových jednotkách Skk/hod.

1) METÓDA NORMHODÍN R = Nh
R=> potrebný počet robotníkov Fe*k
Nh=> potreba normhodín plánovaného objemu výroby
Fe=> efektívny fond pracovného času 1 robotníka v hodinách
k=> koeficient plnenia výkonových noriem

2) METÓDA NORIEM OBSLUHY R = D * Z * H * No
D=> počet dní Fe
Z=> počet zmien
H=> hodiny
No=> norma oblsuhy

3) METÓDA OBSLUHOVANÝCH MIEZD R = D * Z * H * Mo
D=> počet dní Fe * Mp
Z=> počet zmien
H=> hodiny
Mo=> obsluhované miesta
Mp=> počet miest
Získavanie pracovníkov je činnosť zameraná na prilákanie dostatočného množstva počtu vhodných uchádzačov a zároveň získať základné info o nich. Využívajú sa interné a externé zdroje pracovníkov. Metódy získavania pracovníkov: inzercia, vývesky, letáky, plagáty, úrady práce, školy
Keď máme vybratých uchádzačov o zamestnanie, začína proces výberu, kde sa posudzuje, aké predpoklady má uchádzač o prácu, čo je schopný v práci vykonávať a vydržať, čo od práce očakáva a čo je schopný do nej vložiť.
Pri posudzovaní uchádzačov sa najčastešjie používa: rozhovor, dotazník, lekárske posduky, skúšky odbornej spôsobilosti a psychologické diagnostikovanie.
Od uchádzačov sa požaduje: žiadosť o priajatie do zamestnania, dotazník, životopis, doklady o vzdelaní a praxi, pracovné hodnotenie z predchádzajúceho pracoviska.
Pracovný pomer je vzťah medzi pracovníkom a zamestnávateľom. Jeho vznik a skončenie upravuje Zákonník práce.
Vznik pracovného pomeru sa zakladá pracovnou zmluovu, voľbou alebo vymenovaním. Pracovná zmluva sa musí uzavrieť písomne. Keď je pracovný pomer na dobu kratšiu ako jeden mesiac, tak táto povinnosť odpadá. Pracovný pomer vzniká dňom dojednania v pracovnej zmluve. Pracovná zmluva obsahuje: * druh práce
* mesto výkonu práce
* deň nástupu

Skúšobná doba sa musí dohodnúť. Dĺžka maximálne tri mesiace. Zmena pracovného pomeru sa môže uskutočniť vtedy, ak sa podnik a pracovník dohodnú na zmene obsahu pracovnej zmluvy.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.