referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Benjamín
Utorok, 31. marca 2020
Podniky vnútorného obchodu
Dátum pridania: 26.05.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tiny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 349
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 

Obchod je odvetvie národného hospodárstva, v ktorom sa uskutočňuje pohyb materiálnych statkov a služieb z výrobnej sféry do sféry konečnej, alebo výrobnej spotreby.
Do vnútorného obchodu patria organizácie a ostatné podnikateľaské subjekty, ktoré na základe povolenia predávajú tovar spotrebiteľom, prípadne poskytujú odvoz zakúpeného tovaru, opravy a iné.
Najdôležitejšou úlohou obchodu je zásobovať spotrebiteľa tovarmi.
Základné právne normy: * obchodný zákonník
* živnostenský zákon
* občiansky zákonník
* daňové zákony
* zákon o ochrane spotrebiteľa
* zákon o cenách atď.
Procesy privatizácie:
=> reštitúcia (navrátenie bývalým majiteľom)
=> malá privatizácia (predaj siete obchodu, služieb a remeselná dražba)
=> veľká privatizácia (odštátnenie podnikov a ich prechod na rôzne formy súkromného
podnikania )
Členenie obchodu: základné: a) veľkoobchod VO
b) maloobchod MO
a) VO členíme do 3 základných oblastí: 1) nákup tovarov vo veľkom
2) vytváranie zásob a ich skladovanie
3) predaj tovarov MO, alebo výrobcom
VO ďalej členíme podľa: # vlastníctva a rozsahu poskytovaných služieb
# väzby na ostatné články hospodárstva
# princípu obsluhy
b) MO je súhrn vštkých činností, ktoré súvisia s predajom výrobkov alebo služieb konečným spotrebiteľom na ich použitie.
Znaky MO: -- nákup tovaru vo väčších množstvách
-- decentralizovaný predaj konečným spotrebiteľom
-- predaj tovaru v malých množstvách
-- predaj tovaru prevažne spotrebného charakteru
Základnou prevádzkovou jednotkou MO je predajňa.
MO podľa rozsahu služieb: * samoobslužný MO
* MO s vlastným výberom
* MO s ohraničenou ponukou služieb
* MO s úplnou ponukou služieb
Predajne podľa sortimentu: A) široký - veľký počet rôznych výrobkov
B) úzky - niekoľko druhov výrobkov
C) hlboký - špecializované predajne
D) plochý - jeden druh tovaru
Druhy MO predajní: => špecializované predajne
=> obchodné strediská
=> supermarkety
=> predajné sklady a členské VO zariadenia
=> predajne s predĺženou prevádzkou
=> hypermarkety
=> obchodné domy
Cena je peňažná suma, ktorá sa dohodne pri nákupe a predaji tovaru.
Technologický proces vo VO: * proces príjmu tovaru
* proces skladovania tovaru
* proces expedície
Pracovný proces v MO: + príjem tovaru
+ skladovanie tovaru
+ príprava tovaru na predaj
+ vlastný predaj
Prvky MO mixu: ---> umiestnenie predajne: a) podľa doby využitia: * celoročná
* sezónna
b) podľa techn.uspôsobenia: * stacionárna
* ambulantná
c) podľa sortimentu: * potravinársky
* nepotravinársky
* zmiešaný
Faktory kde umiestniť predajňu:
- zákazníci
- sociálna štruktúra
- nákupné zvyklosti
- ponúkaný sortiment
- predpokladané N a výsledky
- forma ponuky
- konkurencia
- otázky súvisiace s dopravou

Faktory ovplyvňujúce výšku cien:
* nadobúdacia cena
* N
* možnosti výberu dodávateľa
* výška zisku.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.